górne tło

Wsparcie psychologiczne dla ukraińskich uchodźców / психологічну підтримку українських біженців

UNICEF, we współpracy z Miastem Kraków, finansuje wsparcie psychologiczne dla ukraińskich uchodźców.

ЮНІСЕФ у співпраці з містом Краків фінансує психологічну підтримку українських біженців

Miasto Kraków, na mocy porozumień z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci, otrzymało środki finansowe na realizację Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej. W Centrum prowadzonym przez Stowarzyszenie UNICORN, wszyscy potrzebujący pomocy uchodźcy z Ukrainy, mogą uzyskać bezpłatne wsparcie psychologiczne, w formie indywidualnych konsultacji, w jednym z czterech stacjonarnych punktów pomocy. Pomoc jest całkowicie bezpłatna.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu poprzez formularz dostępny na stronie cppp.org.pl lub telefonicznie pod numerem +48 572 882 200.

Adresy punktów pomocy psychologicznej:


[UA]

 

Місто Краків за угодою з ЮНІСЕФ отримало фінансові кошти для створення Центру Першої Психологічної Допомоги. У Центрі Асоціації ЮНІКОРН усі біженці з України, які потребують допомоги, можуть отримати безкоштовну психологічну підтримку у вигляді індивідуальних консультацій в одному з 4 стаціонарних пунктів допомоги. Допомога абсолютно безкоштовна.

Запрошуємо всіх бажаючих зв’язатися з нами через форму на cppp.org.pl або за телефоном +48 572 882 200.

Адреси пунктів психологічної допомоги:

unicef, ulotka 2