górne tło

15. rocznica śmierci Kazimierza Fugiela

Dziś mija piętnasta rocznica śmierci Kazimierza Fugiela, prezesa Towarzystwa Solidarnej Pomocy, społecznika, działacza opozycji w okresie PRL, laureata brązowego medalu „Cracoviae Merenti”. Z tej okazji na jego grobie na cmentarzu w Grębałowie zapłonie znicz od władz miasta Krakowa.

Kazimierz Fugiel był absolwentem Zasadniczej Szkoły Metalowo-Odlewniczej Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi. W 1960 r. został zatrudniony w Hucie im. Lenina w Krakowie-Nowej Hucie. 19 sierpnia 1980 r. współorganizował pierwszy w hucie strajk. Od września tego samego roku współorganizował „Solidarność” – był przewodniczącym komisji wydziałowej. 17 marca 1981 r. na konferencji wyborczej został wybrany do plenum Komisji Robotniczej Hutników.

Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego uczestniczył w dniach 13–16 grudnia 1981 r. w strajku w kombinacie. Po pacyfikacji współorganizował Komitet Pomocy Charytatywnej w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Bieńczycach, świadczący pomoc uwięzionym i ukrywającym się. 12 maja 1982 r. został internowany, zwolniono go 25 listopada tego roku. W latach 80. organizował w Nowej Hucie Polową Pocztę Solidarności. W maju 1988 tymczasowo aresztowany, wypuszczony po kilkunastu dniach.

W 1990 r. założył Towarzystwo Solidarnej Pomocy, uczestniczył w różnych akcjach społecznych, w tym w wyjazdach z pomocą humanitarną.

Został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był wyróżniany nagrodami za działalność społeczną i opozycyjną.