górne tło

Muzyczna podróż po zabytkach Krakowa

Filharmonia Śląska i Śląska Orkiestra Kameralna, Wirtuozi Lwowa, Collegium Zieleński, wileński Ciurlonis String Quartet, Królewscy Rorantyści, Triplum, Flores Rosarum, a także Andrzej Białko, Elżbieta Stefańska, Dmytro Hołowenko, Daniel Stabrawa i Sirka Kaakinen-Pilch – to tylko część zespołów i artystów, którzy wystąpią w ramach XLVII festiwalu „Muzyka w Starym Krakowie”. 

Festiwal organizowany przez Fundację Capellae Cracoviensis będzie, zgodnie z założeniem jego twórcy i dyrektora Stanisława Gałońskiego, muzyczną podróżą po najpiękniejszych zabytkach Krakowa. Koncerty odbywać się będą w kościołach krakowskich czyli m.in. od Bazyliki Mariackiej aż po Katedrę na Wawelu, a także w synagodze Tempel czy w auli Akademii Muzycznej „Florianka”.

– Podejmując się przed laty organizacji festiwalu postawiłem sobie pytanie, czym powinien się on odznaczać w życiu naszego miasta, jakie powinien mieć cechy odróżniające go od innych wydarzeń? Biorąc to pod uwagę nadałem mu nazwę: „Muzyka w Starym Krakowie”. Muzyka jest bowiem związana z Krakowem już od czasów średniowiecznych, przez związek z Uniwersytetem Jagiellońskim, jej tradycje żyją do dziś w naszym mieście, słusznie uważanym jako wiodące w życiu kulturalnym Polski – mówi Stanisław Gałoński.

– Festiwal ma charakter wykonawczy. Do udziału w nim zapraszani są najwybitniejsi artyści, którzy sami proponują program, a przez to gwarantują jego najdoskonalszą interpretację. Propozycje programów tematycznych, okazjonalnych, stanowią drugą grupę. Festiwal stara się również uwzględniać twórczość kompozytorów krakowskich oraz umożliwia start artystom młodego pokolenia – dodaje.

Festiwal „Muzyka w Starym Krakowie”, jeden z najstarszych festiwali polskich, nawiązuje do wielkich kart historii kultury Krakowa. To właśnie w Krakowie działali wybitni kompozytorzy europejscy, tacy jak Heinrich Finck, Luca Marenzio, Diomedes Cato. Tu koncertowali: Liszt, Brahms, Paderewski, Rubinstein.

Do tej pory gośćmi festiwalu byli artyści tej miary, co Henryk Szeryng, Ida Haendel, Jordi Savall, Shlomo Mintz, Krystian Zimerman, Krzysztof Penderecki, Emma Kirkby, Grigorij Sokołow, Rafael Puyana, Igor Kipnis, zespoły: Philharmonia Quartett, Melos Quartett, Academy of Ancient Music, Canadian Brass, Izraelska Orkiestra Kameralna, Filharmonia Narodowa, The Hilliard Ensemble, Chanticleer i wielu innych.

Pełny program festiwalu jest dostępny na stronie internetowej mwsk.pl.