górne tło

Rozliczenie pobytu uchodźców w obiektach zbiorowego zakwaterowania

Tylko do dziś, 12 sierpnia, można rozliczyć czasowy pobyt uchodźców w hotelach, hostelach, pensjonatach i innych obiektach, które są ujęte w poleceniu wojewody małopolskiego, za okres od 1 do 31 lipca.

Maksymalna stawka wynosi:

Wymagane dokumenty:

Wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK przy ul. Dekerta 24 (na parterze).

Płatności zostaną rozliczone niezwłocznie po złożeniu niezbędnych dokumentów, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich dostarczenia.