górne tło

Budowa Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych z dofinansowaniem

Na terenie poprzemysłowym Nowej Huty, w rejonie ulic Igołomskiej i Cementowej, powstanie Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych. Inwestycję dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W czwartek, 28 lipca, przedstawiciele MPO Kraków podpisali umowę w tej sprawie.

W ramach inwestycji, która powstanie na poprzemysłowych terenach dawnej Huty Sendzimira, jest planowana budowa czterech instalacji do przetwarzania śmieci zebranych od mieszkańców.

Pierwszy z czterech obiektów to Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych. Powstaną tam instalacje do przygotowania folii do recyklingu i mycia, rozdrabniania odpadów oraz wytwarzania regranulatu.

28 lipca w Warszawie przedstawiciele MPO Kraków: prezes Henryk Kultys oraz wiceprezes Marek Kabaciński podpisali umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie tej inwestycji.

Całkowity koszt tej części inwestycji to 164 143 500 zł. Kwota dofinansowania NFOŚiGW w formie pożyczki wyniesie 103 450 000 zł, kwota dofinansowania w formie dotacji – 30 000 000 zł.

– Kraków od lat systematycznie wprowadza kolejne elementy Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), tworząc szczelny i skuteczny system zarządzania energią i surowcami, w tym odpadami. Od 2013 r. w mieście funkcjonuje Zintegrowany System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi zarządzany przez spółkę gminną – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Jest on ukierunkowany na  przetwarzanie odpadów komunalnych we własnych i gminnych instalacjach. Jest to jedna z przyczyn, dla których Kraków ma jeden z najwyższych poziomów recyklingu wśród dużych miast w Polsce – podkreśla Henryk Kultys.