górne tło

Wody to nie śmietnik, dlatego dbajmy o ich czystość

Kampania Wód Polskic „Wody to nie śmietnik” zwraca uwagę na problem zanieczyszczenia rzek, jezior i mórz. Jej celem jest zachęcenie do większej troski o nasze wodne zasoby.

Skażona woda wpływa negatywnie na życie zwierząt, roślin i ludzi, dlatego niezbędne jest podejmowanie działań zaradczych. W jakim stanie są polskie rzeki boleśnie przed nami odkrywa trwająca obecnie susza, odsłaniająca tereny przybrzeżne, na których znaleźć można często mnóstwo odpadów, czasem także niebezpiecznych, zagrażających życiu i zdrowiu nie tylko człowieka, ale także żyjących na tym terenie zwierząt. I choć akcje sprzątania nabrzeży są organizowane coraz częściej (czego przykładałem może być coroczna inicjatywa porządkowania brzegów krakowskiej Dłubni) i rośnie świadomość mieszkańców, to nadal w akwenach wodnych znajduje się mnóstwo odpadów. To działalność człowieka ma wciąż największy, negatywny wpływ na ich stan. W Polsce głównymi źródłami zanieczyszczeń wód są ścieki przemysłowe i komunalne, transport, a także rolnictwo. Dużym problemem jest również zanieczyszczenie rzek i zbiorników wodnych różnego typu odpadami, które zaburzają równowagę ekosystemów wodnych, prowadząc z czasem nawet do wymierania gatunków roślin i zwierząt.

Zanieczyszczanie wód jest szczególnie widoczne na południu naszego kraju, gdzie występuje najwięcej rzek o charakterze górskim i wyżynnym. Ich wartki nurt, nawet przy nieznacznych wezbraniach, zabiera ze sobą wszelkiego rodzaju nieczystości. Są one transportowane z nurtem, by finalnie naszymi największymi arteriami – Wisłą i Odrą – trafić do Bałtyku. Powoduje to nie tylko zanieczyszczenie całego wodnego krwioobiegu, ale również Morza Bałtyckiego. Eutrofizacja, czyli zakwity sinic, przy nadmorskich plażach, ściekowe zastoiska dryfujące w rzekach, czy przybrzeżne wysypiska w atrakcyjnych turystycznie rejonach to smutne obrazki z którymi się stykamy. Dlatego tak ważne jest przeciwdziałanie temu procederowi. My możemy to zrobić nie zaśmiecając terenów przybrzeżnych i aktywnie włączając się akcje porządkowe. Dbajmy o czystość naszych rzek i jezior, żebyśmy mogli bezpiecznie z nich korzystać.

Nieprzekonanych o ważności tego problemu zachęcamy do obejrzenia wstrząsającego filmu, przygotowanego przez Wody Polskie w ramach kampanii społecznej: Wody to nie śmietnik!