górne tło

Dzielnice a Barometr Krakowski 2022

29 lipca w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbyło się posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. Forum Przyszłości Dzielnic.

Podczas spotkania Michał Chrzanowski omówił wyniki badania Barometru Krakowskiego 2022 w części dotyczącej krakowskich dzielnic.

Zespół Zadaniowy jest odpowiedzią na uchwałę  Rady Miasta Krakowa z 26 czerwca 2019 r. Wówczas Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XIX/329/19 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zainicjowania działań w formie Forum Przyszłości Dzielnic wraz z opracowaniem raportu końcowego.