górne tło

Technologie domowej retencji – weź udział w projekcie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poszukuje partnera strategicznego do współpracy w ramach przedsięwzięcia „Technologie domowej retencji”, w celu bezpłatnej instalacji demonstratora systemu do retencjonowania oraz oczyszczania wody deszczowej w budynku jednorodzinnym.

Postępujące zmiany klimatu i coraz dłuższe okresy bez opadów deszczu wymagają zmiany podejścia w zakresie gospodarowania cennymi zasobami wód głębinowych oraz powierzchniowych. Konieczne jest oszczędniejsze i rozsądniejsze wykorzystywanie trudno odnawialnych zasobów wodnych poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów do retencjonowania i wykorzystania wody deszczowej. Wody, która z powodzeniem może uzupełnić, czy nawet zastąpić wodę z wodociągu.

Opis projektu

Celem stworzenia Systemu do retencjonowania i oczyszczania wody deszczowej jest zbieranie i gromadzenie wody opadowej, oczyszczanie jej, dezynfekowanie oraz mineralizacja, a następnie zastępowanie wody wodociągowej odpowiednio przygotowaną wodą na cele:

Dzięki wielokrotnemu obiegowi zgromadzonej wody, odpowiednio oczyszczanej na każdym etapie, możliwe będzie całkowite oparcie zużycia wody o wodę deszczową. Dodatkowo, użytkownik systemu będzie miał zapewnioną możliwość korzystania z wody wodociągowej, zgodnie z potrzebami czy koniecznością. Stałe przyłącze wody wodociągowej będzie również zabezpieczać użytkownika na wypadek awarii czy serwisu systemu. Z kolei w przypadku suszy, braków w dostawach wody lub awarii sieci wodociągowej, system będzie pełnił funkcję rezerwuaru wody użytkowej.

Współpraca właściciela domu jednorodzinnego z NCBR

Współpraca właściciela domu jednorodzinnego z NCBR będzie polegała na udostępnieniu budynku w celu zainstalowania w nim nowoczesnego i innowacyjnego systemu do retencjonowania i oczyszczania wody deszczowej i zastępowania wody wodociągowej odpowiednio oczyszczoną deszczówką. Przedsięwzięcie realizowane przez NCBR ma na celu wspieranie badań nad wielokrotnym wykorzystywaniem wody deszczowej, podczas których wykonawcy systemów opracowują w Etapie I (sierpień 2021 – styczeń 2023) swoje autorskie rozwiązania. Po przeprowadzonych testach, w Etapie II (luty 2023 – listopad 2023), wykonawcy będą instalować swoje systemy w budynkach domów jednorodzinnych.

Korzyści dla właściciela domu jednorodzinnego z zastosowania systemu:

NCBR szuka domu jednorodzinnego, który przede wszystkim:  

Pozostałe wymagania dla budynku domu jednorodzinnego oraz zasady współpracy znajdują się w ogłoszeniu o konkursie, do którego link znajduje się poniżej. Wszystkie wymagania oraz informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakładce Zamówienia publiczne/ PCP oraz pod tutaj.

Terminy

Kontakt

Kierownik Projektu - Michał Oleszko, tel.: 508 489 818 

*źródło informacji: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju