górne tło

Konferencja o pomocy i odbudowie Ukrainy

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig oraz Przewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Christa Schweng otworzyli konferencję „Pomoc dla Ukrainy, jej odbudowa i europejska perspektywa”. Wydarzenie z udziałem przedstawicieli polityki, samorządów, NGO i środowisk biznesowych odbyło się w Centrum Kongresowym ICE Kraków 19 lipca 2022 r.

Celem spotkania była dyskusja na temat najlepszych praktyk w zakresie wsparcia i pomocy humanitarnej dla uchodźców ukraińskich, zwiększenie aktywnego udziału europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego na rzecz ukraińskich partnerów oraz omówienie wyzwań gospodarczych i społecznych, związanych z odbudową powojenną w Ukrainie.

W wydarzeniu wzięło udział około dwustu uczestników, w tym między innymi przedstawiciele Ukrainy i Mołdawii, rządu RP, władz Krakowa, członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się m.in.:

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie organizatora Programme | European Economic and Social Committee (europa.eu)

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkiniom i członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym.

Zobacz zdjęcia na OTO FOTOKronika Miasta Krakowa