górne tło

Rozbudowa al. 29 Listopada: nowy etap robót między wiaduktami

Od 25 lipca roboty na odcinku między wiaduktami kolejowymi weszły w kolejną fazę. Spowodowało to zmianę organizacji ruchu na tym odcinku.

Od 25 lipca prace związane z przebudową sieci oświetlenia, wodociągu, kanalizacji deszczowej oraz roboty drogowe na odcinku między wiaduktami kolejowymi przeniosły się na stronę wschodnią. Dlatego konieczne było zajęcie pobocza, chodnika i fragmentu jezdni po tej stronie al. 29 Listopada. Piesi są kierowani na drugą stronę istniejącym i projektowanym tymczasowym przejściem. Ruch kołowy odbywa się po zachodniej części jezdni w obu kierunkach. Zapewniony został również wjazd na stację paliw. W rejonie prowadzonych prac utrzymane zostało ograniczenie prędkości do 40 km/h

Przypomnijmy, że prowadzona na zlecenie ZIM inwestycja polega na rozbudowie al 29 Listopada na odcinku ok. 2,6 km od ul. Woronicza do granicy miasta poprzez poszerzenie jej do dwóch jezdni posiadających po dwa pasy ruchu, odcinkowo z dodatkowym pasem dla komunikacji zbiorowej. W ramach zadania powstaje 5,3 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, 2,8 km buspasów, które będą również służyć do skrętu w prawo, a tam gdzie to konieczne, ustawione zostaną ekrany akustyczne w trosce o komfort akustyczny mieszkańców. Projekt przewiduje łącznie przebudowę i budowę aż 15 skrzyżowań z ulicami dochodzącymi do wylotówki na Warszawę. Przebudowywane są dwa wiadukty kolejowe, a także infrastruktura techniczna.

Po zakończeniu realizacji zadania arteria wylotowa na północ będzie miała właściwe parametry techniczne, a zastosowane rozwiązania zminimalizują wpływ tej drogi na otoczenie. Poprawi się płynność ruchu, przez co skróci się czas podróży, zmniejszy się emisja hałasu i spalin. Sprawniej będzie działać komunikacja autobusowa, a to dzięki budowie buspasów. Dodatkowo, modernizacja istniejącej infrastruktury i budowa nowej – szczególnie kanalizacji deszczowej uchroni ten rejon miasta przed zalewaniem wodą z deszczów nawalnych. Po zakończeniu zadania utworzone będą zielone skwery w rejonie ulic Chlebowej, Rybianka i Felińskiego.