górne tło

Sprawdź utrudnienia drogowe w mieście

Już niedługo po Krakowie będzie można się przemieszczać bardziej komfortowo i bezpiecznie. Aby się tak tak stało, przeprowadzone muszą zostać niezbędne remonty i naprawy. Poniżej prezentujemy utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu, z którymi muszą liczyć się mieszkańcy.

Prace w toku:

Będzie bardziej komfortowo i bezpiecznie

Należy pamiętać, że w czasie inwestycji realizowanych w wymienionych lokalizacjach ruch drogowy będzie przenosił się na sąsiednie ulice, co może – szczególnie w godzinach szczytu – wydłużyć czas przemieszczania się po Krakowie.

Prosimy o wyrozumiałość.