górne tło

Skwer Wolnej Ukrainy

13 kwietnia 2022 r. Rada Miasta Krakowa jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania obszarowi stanowiącemu część placu Biskupiego, nazwę skwer Wolnej Ukrainy. 12 lipca uroczyście odsłonięto tablicę z nazwą.

- Chciałbym podziękować mieszkańcom naszego miasta za wielką solidarność, jaką okazali narodowi ukraińskiemu. Ta solidarność przejawia się w różny sposób: poprzez pomoc humanitarną, czy wpłaty na doposażenie armii ukraińskiej. Szczególnie dziękuję za to, że przyjęliście braci Ukraińców w swoich domach, że razem z nimi mieszkacie, razem z nimi żyjecie, razem z nimi spożywacie posiłki. Pokazujecie, że są również częścią mieszkańców Krakowa. Rada Miasta Krakowa chciała w sposób symboliczny dołożyć cegiełkę do ogromu wsparcia, jakie okazują mieszkańcy – mówił Rafał Komarewicz Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

12 lipca, punktualnie o godz. 12 Przewodniczący Rady Miasta Krakowa wraz z Prezydentem Miasta Jackiem Majchrowskim, Konsulem Generalnym Ukrainy w Krakowie Wiaczesławem Wojnarowskim oraz przewodniczącym lwowskiej delegacji Petro Adamykiem, odsłonili tablicę z nazwą skweru.

Projekt uchwały w sprawie nadania tak symbolicznej nazwy był inicjatywą grupy radnych. W uzasadnieniu napisano, iż w obecnej sytuacji ważne są także gesty i symbole. Również tak znaczące, jak sąsiedztwo skweru Wolnej Ukrainy obok Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej.

- Poprzez nadanie skwerowi nazwy Wolnej Ukrainy w tym symbolicznym miejscu, naprzeciwko Konsulatu Rosyjskiego, pokazujemy kto jest agresorem a kto jest ofiarą. Chciałbym, abyście mieli poczucie, że zawsze możecie na nas liczyć. Zawsze będziemy z wami, zawsze będziemy wam pomagać. Chciałbym to zadeklarować w tym symbolicznym miejscu – zwrócił się do szerokiego grona obywateli ukraińskich, którzy przybyli na uroczystość, Rafał Komarewicz.

Nadanie nazwy skwerowi to jedno z wielu działań podejmowanych przez Radę Miasta Krakowa na rzecz wsparcia Ukrainy i Ukraińców. Podczas sesji 2 marca radni jednogłośnie przyjęli rezolucję w sprawie sprzeciwu wobec zbrojnego aktu agresji na Ukrainę i wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim. Zagłosowali także za zakończeniem współpracy Krakowa z Moskwą i Sankt Petersburgiem oraz zaapelowali w rezolucji do miast i gmin Rzeczypospolitej Polskiej o wypowiedzenie współpracy zawartej z jednostkami municypalnymi Federacji Rosyjskiej. Natomiast 12 maja radni zadecydowali, że ukraińskie miasta otrzymają pomoc rzeczową w wysokości 500 tys. zł.

O różnych aspektach realnej pomocy, mówił także Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski. – Włączyliśmy się, jako miasto z pomocą zwróconą w dwóch kierunkach. Z jednej strony na teren Ukrainy wysłaliśmy ogromne transporty żywności, leków i najbardziej potrzebnych rzeczy. Włączyło się w to także wiele organizacji pozarządowych i indywidualnych osób. Odzew był olbrzymi. Z drugiej strony zaopiekowaliśmy się wszystkimi przybywającymi do Krakowa osobami – powiedział prezydent Krakowa.

Od końca lutego Kraków przyjął prawie 180 tys. uchodźców z Ukrainy. Przekazano do ukraińskich gmin 80 tirów i ponad 150 mniejszych ciężarówek/aut z pomocą humanitarną, a także łącznie 6 autobusów MPK i 1 karetkę pogotowia.

Za to ogromne wsparcie i akty solidarności dziękował Konsul Generalny Ukrainy Wiaczesław Wojnarowskyj. – Szlachetni Krakowiacy i Małopolanie solidaryzują się z narodem ukraińskim w tej trudnej chwili, wykazują też w ten sposób niezłomną wiarę w przyszłe zwycięstwo dobra nad złem, a także przekonanie, iż mój kraj nie tylko walczy o swoją suwerenność i wolność terytorialną, ale również o demokratyczne i ogólnoludzkie wartości – mówił Wiaczesław Wojnarowskyj.

Podczas otwarcia skweru obecna była również delegacja Miasta Lwowa i Obwodu Lwowskiego. - Wasz kraj stał się naszym drugim domem, w którym znalazły schronienie nasze dzieci i kobiety. Dzisiejsze otwarcie Skweru Wolnej Ukrainy to kolejny dowód na to, że nasze narody łączy przyjaźń i zgodna wizja wspólnoty europejskiej. Serdecznie dziękuję wszystkim Polakom za tak niesamowite wsparcie! – dziękował Petro Adamyk przewodniczący lwowskiej delegacji.