górne tło

Programy prozdrowotne z pozytywną opinią komisji

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia oraz Program profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków otrzymały pozytywne opinie Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej.

Program szczepień przeciwko grypie realizowany jest niezmiennie od 2005 r. - Uzasadnieniem dla kontynuacji Programu są korzyści zdrowotne, duży popyt oraz zapotrzebowanie osób starszych na szczepienia przeciw grypie – tłumaczył Przemysław Cichy z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. Na realizację Programu w 2022 r., przeznacza się środki finansowe w wysokości ok. 598 tys. zł, które zostały ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa.

Należy dodać, że dodatkowo Ministerstwo Zdrowia podtrzymało bezpłatny dostęp do szczepień przeciw grypie wyłącznie dla osób w wieku 75+ oraz kobiet w ciąży.

Drugim z programów opiniowanych przez Komisję był nowy program profilaktyczny pn. Program profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu. Będzie on realizowany w latach 2022-2024.- Program skierowany jest do mieszkańców miasta Krakowa powyżej 18 roku życia z uprzednio rozpoznaną dysfunkcją narządu ruchu, dotyczącą: chorób przeciążeniowych narządu ruchu, zmian zwyrodnieniowych stawów, w tym po leczeniu operacyjnym, zespołów bólowych kręgosłupa, w tym po leczeniu operacyjnym, amputacji – mówił Przemysław Cichy. Program realizowany będzie w jednym z trzech wariantów, wybranym w zależności od aktualnych możliwości finansowych Gminy Miejskiej Kraków, tj. wariant A – oddział rehabilitacji dziennej, wariant B – oddział rehabilitacji stacjonarnej, wariant C – oddział rehabilitacji dziennej oraz rehabilitacji stacjonarnej. W ramach Programu zaplanowano następujące interwencje: porada lekarska (wstępna i końcowa, w niektórych przypadkach kontrolna), porada fizjoterapeutyczna (wstępna i końcowa, w niektórych przypadkach kontrolna), fizjoterapia pod nadzorem zespołu rehabilitacyjnego (rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach oddziału dziennego, rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach oddziału stacjonarnego) i edukacja w zakresie prozdrowotnym i profilaktycznym. Na realizację Programu zaplanowano w 2022 roku środki finansowe w wysokości 350 tys. zł. (zaplanowane na ostatni kwartał 2022 r.). W WPF zapewniono na ten cel ok. 1 mln zł.

- Jak wygląda dostępność do programów prozdrowotnych? Wiele osób zarzuca, iż z programów korzysta tylko garstka mieszkańców, często ta sama korzysta z wielu programów – pytała radna Anna Prokop-Staszecka.

Przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przyznał, że urzędnicy również są zdania aby mieszkańcy mieli szeroką gamę programów, jednak by nie było ich zbyt wiele, gdyż wówczas zmniejsza się również pula pieniędzy, a tym samym mniej osób może z nich korzystać. – Nie jestem zwolennikiem tego, abyśmy realizowali piętnaście programów „po łebkach” z ograniczoną dostępnością, o której Pani radna wspomniała. Stąd też z 15 programów polityki zdrowotnej, które były realizowane w ubiegłym roku, na tę chwilę będziemy realizować 8 w tym roku. Właśnie po to, aby móc zabezpieczyć dostępność – powiedział Przemysław Cichy. W tym roku Wydział przewiduje, że ze środków programowych zostanie zaszczepionych ok. 5 tys. osób. W tamtym roku zaszczepiono 5 200 osób. Obydwa programy otrzymały pozytywne opinie komisji.