górne tło

Zespół skontroluje ZTP

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Krakowa powołała zespół, który przeprowadzi kontrolę Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie w zakresie organizowania, nadzorowania i prowadzenia wszelkich spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym na terenie Krakowa i gmin ościennych - zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Wniosek o podjęcie pilnych działań kontrolnych, w związku z niepokojącymi informacjami na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej w Krakowie, złożył wiceprzewodniczący RMK Michał Drewnicki. Przedmiotem kontroli będzie planowanie, realizacja i nadzorowanie zadań związanych
z organizowaniem przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego oraz zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. Kontrola dotyczyć będzie organizacji publicznego transportu w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. W skład zespołu kontrolnego weszli: Wojciech Krzysztonek, który również będzie przewodniczył pracom zespołu, Sławomir Pietrzyk oraz Adam Kalita. Prace rozpoczną się w połowie lipca, planowany termin zakończenia kontroli przewidywany jest na koniec listopada.

Komisja podjęła także trzy wnioski o wystąpienie do Prezydenta w sprawach: sytuacji kadrowej
i przestrzegania prawa pracy w MPK w Krakowie, zatrudnienia osoby skazanej prawomocnym wyrokiem w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, a także działań, jakie miasto podjęło w wyniku kontroli w niesamorządowych placówkach publicznych.

Komisja przyjęła również protokół z kontroli Zarządu Dróg Miasta Krakowa w zakresie realizacji modernizacji Placu Biskupiego.