górne tło

Punkt rejestracyjny dla uchodźców – podsumowanie działalności

30 czerwca zakończył działalność centralny punkt nadawania numerów PESEL w TAURON Arenie Kraków, w którym prowadzona była obsługa uchodźców z Ukrainy.

Zorganizowanie jednego punktu, w którym można było załatwić wiele spraw administracyjnych związanych z pobytem, zatrudnieniem oraz edukacją w Polsce, ułatwiło uchodźcom uzyskanie niezbędnej pomocy w podstawowych sprawach administracyjnych w jednym miejscu, przy zapewnieniu pomocy tłumacza. Dzięki temu udało się zapobiec paraliżowi w obsłudze mieszkańców w stałych lokalizacjach Urzędu: cały ruch uchodźców (w początkowym okresie było to kilka tysięcy osób dziennie) przekierowany był do jednego dedykowanego dla nich miejsca.

Punkt uruchomiony został 16 marca. W krótkim czasie udało się zorganizować 10 stanowisk obsługowych do nadawania numerów PESEL, które w kolejnych dniach były sukcesywnie rozszerzane, aby docelowo osiągnąć ilość 30 stanowisk. Dzięki wsparciu Wojewody Małopolskiego do pomocy włączyła się administracja rządowa, która – w trybie rotacyjnym – wspomagała Urząd w obsłudze klientów w zakresie nadawania numerów PESEL. Łącznie zaangażowanych było ok. 70 pracowników z Krajowej Administracji Skarbowej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału w Krakowie oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału Regionalnego w Krakowie.

W ramach punktu funkcjonowały stanowiska Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie (10 stanowisk), Grodzkiego Urzędu Pracy (4 stanowiska), Wojewody Małopolskiego (2 stanowiska), Krakowskiego Centrum Świadczeń (4 stanowiska), Wydziału Edukacji (2 stanowiska) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (10 stanowisk). Na co dzień w punkcie pracowało ok. 80 pracowników zaangażowanych w nadawanie numerów PESEL (pracownicy nadający numery PESEL, wsparcie merytoryczne oraz tłumacze) oraz ok. 40 pracowników pozostałych jednostek. Za bezpieczeństwo i właściwy ruch klientów w Arenie odpowiadali pracownicy ochrony oraz żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Początkowo punkt działał od poniedziałku do soboty, w godz. od 8.00 do 20.00. W szczytowym momencie osiągnął pułap ok. 1 000 nadawanych numerów PESEL dziennie. Z czasem, w związku z odnotowanym spadkiem ilości osób zgłaszających się do punktu, obsługa została wyłączona w soboty z ograniczeniem przyjmowania klientów od poniedziałku do piątku do godz. 16.00. Równolegle, reagując na bieżąco na liczbę osób przychodzących do punktu, podejmowane były kolejne decyzje o zmniejszaniu ilości stanowisk obsługi, aż do 12 stanowisk, które działały ostatniego dnia.

Uchodźcy, poza załatwianiem spraw urzędowych, mogli uzyskać w punkcie rejestracyjnym pomoc psychologiczną, informację o innych miejskich punktach pomocowych, skorzystać z ciepłych napojów oraz kanapek, a także dzięki wolontariuszom i organizacjom pozarządowym, uzyskać ciepłe posiłki na zewnątrz.

Sprawy załatwione w TAURON Arenie w liczbach:

Od początku działania punktu rejestracyjnego do 30 czerwca obsłużono prawie 31 157 osób (liczba nadanych numerów PESEL).

Od 1 lipca obsługa uchodźców z Ukrainy w zakresie nadawania numeru PESEL została przeniesiona do stałych lokalizacji Wydziału Spraw Administracyjnych:

w godz. od 7.40 do 15.00, zgodnie z miejscem zamieszkania uchodźców na terenie Krakowa.