górne tło

Podpisanie umowy na organizację Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie

1 lipca Robert Piaskowski, działając w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego podpisał umowę na organizację i prowadzenie centrum Europa Nostra Heritage Hub dla obszaru Europy Środkowej. W wyniku przeprowadzonego przez Miasto otwartego konkursu ofert rolę operatora pierwszego regionalnego ośrodka tej ważnej europejskiej organizacji zajmującej się problematyką dziedzictwa przyjęło Towarzystwo Miłośników Zabytków i Historii Krakowa, w imieniu którego umowę podpisał prof. Jacek Purchla.

Głównym zadaniami Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie będzie reprezentowanie organizacji w Europie Środkowej i Wschodniej, transfer wiedzy i kompetencji, inicjowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym przy ochronie i zarządzaniu dziedzictwem, a także identyfikowanie i nagłaśnianie obiektów, obszarów i praktyk domagających się wsparcia oraz ochrony na poziomie europejskim. Umowa została podpisana na okres do 2025 r.

Europa Nostra to powstała w latach 60. XX w. paneuropejska federacja organizacji pozarządowych zajmujących się dziedzictwem. Skupia ponad 250 organizacji członkowskich z 40 krajów i jest uznawana za kluczowy, komplementarny wobec UNESCO głos społeczeństwa obywatelskiego Europy na rzecz szeroko rozumianego dorobku kulturowego kontynentu. Organizacja z siedzibą w Hadze prowadzi głośne medialnie kampanie, takie jak program 7 zagrożonych zabytków, przyznaje prestiżowe nagrody European Heritage Awards, utrzymuje ścisłe stosunki z Unią Europejską i Radą Europy zabiegając o uwagę i środki na konkretne działania ochronno-konserwatorskie.

List intencyjny w sprawie powołania regionalnego ośrodka Europa Nostra w Krakowie podpisali 9 maja, w Dniu Europy, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski i prof. Hermann Parzinger – prezydent wykonawczy Europa Nostra. To pierwsze z kilku planowanych regionalnych ośrodków Europa Nostra na naszym kontynencie – drugie centrum obejmujące region Bałkanów zostanie uruchomione niebawem w Atenach. Decyzja o utworzeniu ośrodka to nie tylko wyraz międzynarodowego uznania dla dziedzictwa Krakowa, jednego z pierwszych miast wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale też aktywności środowisk konserwatorskich, muzealnych oraz lokalnych organizacji pozarządowych zajmujących się dziedzictwem materialnym i niematerialnym.

Zwycięzcą ogłoszonego przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa otwartego konkursu ofert na organizację i prowadzenie krakowskiego centrum zostało Towarzystwo Miłośników Zabytków i Historii Krakowa – jedna z najstarszych polskich organizacji pozarządowych, z metryką sięgającą 1897 roku. Siedziba zainicjowanego przez Kraków centrum Europa Nostra Heritage Hub dla obszaru Europy Środkowej będzie znajdować się w zabytkowej kamienicy przy ul. św. Jana 12, będącej zarazem siedzibą Towarzystwa. Cele strategiczne na najbliższe lata obejmują szczególnie stworzenie szerokiej sieci partnerów pozarządowych w regionie Europy Środkowej, identyfikowanie przypadków dziedzictwa zagrożonego i lobbing na rzecz jego ochrony na forum europejskim, a także wyzwania związane z łączeniem nowoczesnego zarządzania dziedzictwem z celami polityki klimatycznej UE. Umowa na prowadzenie centrum została zawarta na okres od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2025 r. i opiewa na łączną kwotę 750 000 zł.

#EuropaNostra #krakowheritage