górne tło

Ostatni dzień konsultacji w sprawie ul. Buszka

Dobiegają końca konsultacje społeczne dotyczące połączenia ul. Przybyszewskiego z ul. Piastowską. Zakładana jest przebudowa ul. Buszka wraz z możliwymi, nowymi rozwiązaniami w tym zakresie oraz koncepcje dotyczące organizacji ruchu. Uwagi dotyczące przebudowy można składać tylko do dziś, 30 września.

Zachęcamy w szczególności do wypełniania oraz przesyłania formularzy konsultacyjnych lub ankiet online. Celem konsultacji jest wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji – bądź nie – rozbudowy ul. Buszka do parametrów drogi lokalnej. Ewentualna rozbudowa musiałaby się odbyć zgodnie z założeniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Celem jest również ewentualne przygotowanie innych, dobrze funkcjonujących rozwiązań, np. poprzez odpowiednią organizację ruchu lub zastosowanie innych sposobów uspokajających ruch.

Przebudowa ul. Buszka pozwoliłaby zapewnić obsługę terenów przyległych, wpłynęłaby na odciążenie ulicy Przybyszewskiego w przypadku pojawienia się dużego ruchu z nowo powstałej zabudowy wielorodzinnej.

Podstawą do określenia decyzji w tej sprawie będą zaproponowane warianty przebudowy i przedłużenia ulicy Buszka oraz założenia dotyczące organizacji ruchu. Opinii poddany ma być także wariant bezinwestycyjny. Materiałami pomocniczymi będą wyniki prognoz ruchu dla każdego z proponowanych rozwiązań.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną merytorycznie za konsultacje jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu UMK: tel. 12 616 88 18, e-mail: gk.umk@um.krakow.pl.

Ankieta konsultacyjna dostępna tutaj​.

Więcej informacji na temat konsultacji znajdziesz na stronach: obywatelski.krakow.pl i Biuletyn Infromacji Publicznej.