górne tło

Nowe ustalenia Komisji ds. przygotowania referendum lokalnego

Radni z Komisji ds. przygotowania referendum lokalnego prowadzili dyskusje na temat aspektów prawnych i formalnych przeprowadzenia referendum lokalnego oraz dalszych planów komisji. Posiedzenie będzie jeszcze kontynuowane w najbliższą środę (tj. 6 lipca).

- Referendum jest ostatnim elementem procesu, który zainicjowany jest kluczowymi problemami, dylematami, przed którymi stoi wspólnota lokalna – mówił prof. Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Andrzej Bukowski. Profesor Bukowski - który został poproszony przez Komisję, by wyjaśnił wiele aspektów, które dotyczą funkcjonowania tej formy demokracji bezpośredniej -powiedział, iż najważniejszą kwestią zaczynającą proces referendum jest stwierdzenie jakie problemy ma ono poruszać. Dlatego członkowie komisji zaproponowali by to mieszkańcy wyrazili swe opinie na temat pytań i problemów jakie chcą poruszyć w referendum. Podczas drugiej części posiedzenia, będą omawiane kwestie dotyczące sposobu przekazywania pytań oraz terminu do kiedy mieszkańcy będą mogli je zgłaszać.

Radny Adam Kalita pytał o kwestie przeprowadzenia referendum lokalnego w tym samym czasie, gdy odbywa się głosowanie w wyborach krajowych lub samorządowych.  – Artykuł 8a Ustawy o referendum lokalnym jednoznacznie mówi, że referendum nie można łączyć z pozostałymi akcjami wyborczymi. Zarówno na poziomie krajowym, europejskim czy samorządowym – tłumaczył Piotr Bukowski Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK.

Druga część posiedzenia Komisji odbędzie się prawdopodobnie w środę, 6 lipca br. Z dokładnym terminem będzie można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.