górne tło

Rozliczenie pobytu uchodźców w obiektach zbiorowego zakwaterowania

Tylko do dziś, 12 lipca można rozliczyć czasowy pobyt uchodźców w hotelach, hostelach, pensjonatach i innych obiektach, które są ujęte w poleceniu wojewody małopolskiego za okres od 1 do 30 czerwca.

Maksymalna stawka wynosi:

* podana stawka jest stawką netto, ale nie więcej niż 75,60 zł brutto

Wymagane dokumenty:

Wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK przy ul. Dekerta 24 (na parterze).

Uwaga! Termin składania dokumentów upływa 12 lipca.

Płatności zostaną rozliczone niezwłocznie po złożeniu niezbędnych dokumentów, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionych dokumentów.