górne tło

Krakowianie korzystają z kultury

Pozytywne opinie dla nazw ulic, skweru i ronda – m.in. tym zajmowali się radni z Komisji Kultury i Ochrony Zabytków.

- Warto zauważyć, że miasto kontynuowało działalność kulturalną w warunkach epidemii. Mieszkaniec Krakowa w ubiegłym roku przeciętnie korzystał z przestrzeni kulturalnej Krakowa czterokrotnie. Widać, że w 2021 r. aktywność mieszkańców przeniosła się na poszczególne instytucje kultury – muzea, teatry, galerie – mówił Piotr Wierzchosławski, zastępca Dyrektora Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia Raportu o stanie Gminy za 2021 r. (druk nr 2774).

Na posiedzeniu Komisji mowa też była o  Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie, który w tym roku odbył się już po raz 20. Miesiąc Fotografii w Krakowie należy do najważniejszych europejskich wydarzeń fotograficznych i jest jedną z największych cyklicznych imprez poświęconych sztukom wizualnym w Polsce. Różnorodny program wystaw, nie tylko fotograficznych, wzbogacony o spotkania i inne wydarzenia, oferuje widzom szeroki ogląd współczesnej fotografii i tematu przewodniego festiwalu. - W tym toku w tej formule Festiwal odbył się po raz ostatni. Będziemy poszukiwać nowych rozwiązań oraz finansowania – mówił Tomasz Gutkowski, Dyrektor Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie.

Radni zajęli się też pakietem uchwał związanych z nazewnictwem nazw ulic i skwerów. Pozytywną opinię otrzymał projekt uchwały według druku nr 2805, który zakłada, że imię Konrada Swinarskiego nosił będzie skwer położony w Dzielnicy I Stare Miasto między ulicami: Szczepańską, Juliana Dunajewskiego, św. Tomasza. Z kolei imię hetmana Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego nosić ma rondo położone w Dzielnicy IV Prądnik Biały, na skrzyżowaniu ulic: Jasnogórskiej i Stawowej pod estakadą w ciągu ul. Jasnogórskiej (druk nr 2806); bezimienny łącznik ulic Totus Tuus oraz Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, biegnący pod tzw. Trasą Łagiewnicką ma zyskać imię Siostry Magdaleny Marii Epstein (druk nr 2815), a imię Marii Dulębianki ma nosić skwer przy skrzyżowaniu ulic Monte Cassino i Jana Bułhaka (projekt klubu radnych „Nowoczesny Kraków”, druk nr 2785). Wszystkie wyżej wymienione projekty uchwał otrzymały pozytywną opinię Komisji. Natomiast nie otrzymał pozytywnej opinii projekt uchwały według druku nr 2816 zakładający, że imię Stanisława Juchnowicza otrzyma bezimienna przecznica położona w Dzielnicy XIV Czyżyny, łącząca ul. Centralną i ul. Na Załęczu. - Projektant Nowej Huty powinien być uczczony w miejscu, z którym jest najbardziej kojarzony – mówił radny Stanisław Moryc, który jest jednocześnie Przewodniczącym Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Złożył on poprawkę do projektu uchwały, która zakłada, że imię Stanisława Juchnowicza ma nosić skwer położony między ul. Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza a al. Generała Władysława Andersa na os. Handlowym.