górne tło

Na Błoniach będą sianokosy

Wkrótce na Błoniach będzie można zobaczyć sianokosy. Zebrana i wysuszona trawa zostanie ponownie wykorzystana na cele rolnicze. Ze względu na bardzo wysokie temperatury w mieście, koszenie w Krakowie zostało ograniczone do niezbędnego minimum podyktowanego względami bezpieczeństwa.

Prace na największej w Polsce łące w centrum miasta już się rozpoczęły. Skoszenie wysokiej trawy w tym momencie zagwarantuje odpowiednią jakość pokosu, który zostanie zebrany przez wykonującego sianokosy rolnika.

Po wykonanych pracach przy tak wysokiej trawie chwilowo pojawi się rżysko, a trawa nie będzie soczyście zielona. Jednak prognozowane na koniec tygodnia intensywne opady deszczu powinny pozytywnie wpłynąć na wzmocnienie i szybkie odrodzenie się murawy Błoń.

Przypomnijmy, że z koszenia wyłączona jest kwatera pyłochwytna, która wyznaczana jest na Błoniach każdego roku.