górne tło

Światowy Dzień Uchodźcy – 20 czerwca

Światowy Dzień Uchodźcy to międzynarodowy dzień ustanowiony rezolucją Organizacji Narodów Zjednoczonych 4 grudnia 2000 roku dla uczczenia uchodźców na całym świecie.

Przypada on co roku 20 czerwca i upamiętnia siłę i odwagę ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju, aby uciec przed konfliktem lub prześladowaniami. Światowy Dzień Uchodźcy jest okazją do budowania empatii i zrozumienia dla trudnej sytuacji uchodźców oraz do uznania ich odporności w odbudowywaniu swojego życia.

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców nadała świętu w tym roku hasło Ktokolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek, które przypomina o uniwersalnym prawie do bezpieczeństwa, domu, budowania nowego życia, humanitarnego traktowania, braku dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry czy wyznawaną religię.