górne tło

WYNIKI KONKURSU OFERT 2022 W RAMACH REGRANTINGU NA ZADANIA, W RAMACH TYGODNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "KOCHAM KRAKÓW Z WZAJEMNOŚCIĄ"

Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Świstak” ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w trakcie XXIII Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością”.

WYNIKI KONKURSU NA ORGANIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH XXIII TYGODNIA OSÓB NIEPELNOSPRANWYCH „KOCHAM KRAKÓW Z WZAJEMNOŚCIĄ” W 2022 ROKU, W RAMACH REGRANTINGU:

Dotacje

Brak dotacji

 

Więcej informacji na temat konkursu, na stronie Stowarzyszenia Świstak.