górne tło

Nowa prezydent Solury z pierwszą wizytą w Krakowie

W czwartek, 9 czerwca 2022 r., Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski spotkał się z delegacją  Rady i Urzędu naszego szwajcarskiego miasta partnerskiego Solury, na czele której stanęła nowa prezydent miasta pani Stefanie Ingold.  

W ramach oficjalnego spotkania, w którym uczestniczyli także Zastępca Prezydenta Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Rafał Komarewicz, odbyło się również symboliczne pożegnanie długoletniego Sekretarza Miasta Solury i przyjaciela Krakowa, pana Hansjörga Bolla, który z dużym zaangażowaniem przez szereg lat koordynował współpracę z Krakowem.

Przedstawiciele Rady i Urzędu Miasta Solury przybywają do Krakowa regularnie co cztery lata.
W związku z pandemią, ubiegłoroczna wizyta została przesunięta na bieżący rok. Każdorazowo nasi partnerzy przekazują datek pieniężny na wyznaczony cel dobroczynny w naszym mieście, który jest przekazywany placówkom zdrowia lub Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. W tym roku w ramach partnerstwa miast i solidarnej pomocy dla Ukrainy Solura przyjęła do siebie ukraińskich uchodźców wojennych przebywających w Krakowie. Na terenie Szwajcarii mają zagwarantowany legalny pobyt oraz zakwaterowanie i opiekęmedyczną, socjalną i edukacyjną.

Oprócz spotkania oficjalnego w Urzędzie Miasta Krakowa delegacja szwajcarska miała okazję zwiedzić park kieszonkowy Magiczny Ogród na Dębnikach, gdzie znajdują się trzy wyjątkowe, kamienne siedziska, które zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o Krakowie i przekazane przez Solurę dla mieszkańców Krakowa w 2020 roku. Podobne siedziska znajdują się na terenie naszego miasta partnerskiego. Delegacja zapoznała się także z nową inwestycją miejską „Park Zakrzówek”, po której gości oprowadzili pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej. Pływające baseny usytuowane wraz z podestami na akwenie zalanego kamieniołomu, jak i ścieżki pieszo-rowerowe wokół zalewu zrobiły na gościach duże wrażenie. W programie wizyty znajdzie się także zwiedzanie Krakowa, w tym Zabłocia, Kazimierza, Muzeum „Fabryka Emalia Oskara Schindlera” oraz „Apteki pod Orłem”.