górne tło

Wizyta Mera i delegacji miasta Wynohradiw

W środę, 8 czerwca 2022 r., Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski spotkał się z delegacją Wynohradiwa, na czele z Merem Miasta Stepanem Boczkajem. Goście z Ukrainy przybyli do Krakowa aby osobiście podziękować Prezydentowi i radnym za przekazaną im pomoc humanitarną.

Wynohradiw to liczące około 25 tysięcy mieszkańców miasteczko w zachodniej Ukrainie, w obwodzie zakarpackim. Chociaż miejscowość jest niewielka, ma ona unikalny charakter związany z położeniem w bezpośrednim sąsiedztwie Węgier (12 km do granicy) i Rumunii (22 km do granicy), jak również historycznym związkiem z Koroną Węgierską. Jak z dumą podkreślił Mer Wynohradiwa, Stepan Boczkaj, historycznie Wynohradiw jest zaledwie 5 lat „młodszy” od Krakowa, gdyż jego lokacja datowana jest na rok 1262. Miasto to, od najdawniejszych czasów związane z produkcją wina, zostało przyłączone do ZSRR w 1945 r., a od 1991 r. wchodzi w skład niepodległej Ukrainy.

Delegacja Wynohradiwa przyjechała do Krakowa w związku z podjętą 11 maja przez Radę Miasta Krakowa Uchwałą w zakresie wydzielenia z budżetu Krakowa dodatkowych środków (500 tys. zł) na zakup pomocy humanitarnej dla miast Lwów, Kijów oraz Wynohradiw. Podczas spotkania z Prezydentem Majchrowskim została podpisana umowa darowizny pomiędzy Krakowem i Wynohradiwem. Stepan Boczkaj dziękował Prezydentowi za ten gest wielkiego serca, jak również za ogólne zaangażowanie krakowskich radnych i mieszkańców w sprawę pomagania Ukrainie. „Wiemy dziś, że Polacy są naszymi prawdziwymi braćmi” – podkreślał Mer Wynohradiwa podczas spotkania gabinetowego i wcześniej, podczas wystąpienia na sesji Rady Miasta Krakowa. Merowi towarzyszył w Krakowie jego zastępca, radni miasta Wynohradiw na czele z Sekretarzem Rady oraz lokalni wolontariusze.  

Chociaż Wynohradiw nie ucierpiał bezpośrednio w wyniku prowadzonych na Ukrainie działań zbrojnych, także tutaj odczuwane są echa toczącej się w kraju wojny. Podobnie jak inne miasta zachodniej Ukrainy, zakarpacki Wynohradiw przyjął licznych uchodźców, w związku z czym odczuwalny jest brak podstawowych produktów. Większość środków z lokalnego budżetu zostało przekierowanych na cele związane z obronnością. Wojna wywiera negatywny wpływ na wszystkie dziedziny życia mieszkańców, jak choćby edukacja szkolna i przedszkolna, która musiała zostać zawieszona w związku z brakiem możliwości zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Wedle relacji Mera Boczkaja, mieszkańców trzyma jednak przy życiu nadzieja na szybkie zwycięstwo Ukrainy. Dowodem tego jest poziom zaangażowania lokalnych władz i wolontariuszy w pomoc ukraińskim żołnierzom i organizowanie regularnych dostaw humanitarnych na pierwszą linię frontu. To właśnie tam trafi także pomoc zakupiona i przekazana Wynohradiwowi przez Kraków.

Zobacz zdjęcia ze spotkania na OTOFotokronika Miasta Krakowa