górne tło

Ostatnia szansa na wymianę pieca

Pozostało niecałe sześć miesięcy do całkowitej wymiany bezklasowych pieców i kotłów węglowych w gminach Metropolii Krakowskiej. O tym, ile tego typu urządzeń udało się wymienić i czy możliwe będzie przedłużenie terminu wymiany pieców, rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza.

Uchwała antysmogowa zobowiązuje mieszkańców Województwa Małopolskiego do wymiany bezklasowych pieców i kotłów węglowych do końca 2022 r. Do tej pory udało się wymienić ponad 9 tys. pieców (metropolia krakowska). Szacuje się, że na obszarze całej metropolii krakowskiej postało do wymiany jeszcze kilkanaście tysięcy pieców. Dokładna liczba będzie znana dopiero po 30 czerwca br., gdyż jest to ostateczny termin na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Według informacji zawartych na stronie Metropolii Krakowskiej: Na działania mające na celu poprawę jakości powietrza – głównie na likwidację pieców węglowych – gminy metropolii w latach 2016 - 2021 przeznaczyły łącznie ponad 132 mln zł. Jak zapewniała Katarzyna Surma z Zespołu ds. Środowiska i Przestrzeni Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, do dyspozycji pozostaje jeszcze ok. 20 mln zł na wymianę pieców.

- Inflacja i rosnące ceny powodują, że mieszkańcom coraz trudniej jest o wymianę pieców. Czy jest możliwe przedłużenie terminu ostatecznej wymiany pieców? – pytała przewodnicząca komisji Anna Prokop-Staszecka. Przeciwko podjęciu takiej decyzji opowiadają się władze wszystkich gmin ościennych wokół Krakowa. Obawiają się oni spadku zainteresowania mieszkańców korzystaniem z programów wspierających likwidację kotłów węglowych. Dodatkowo wydłużenie terminu spowoduje, że mieszkańcy nie będą mogli już skorzystać z dofinansowania, gdyż środki na ten cel pochodzą z funduszy unijnych. Te z kolei trzeba będzie zwrócić jeśli nie zostaną wykorzystane w określonym terminie. Radna Małgorzata Kot, zwróciła jednak uwagę na kwestię rosnących cen węgla.  – Ceny tego surowca mocno wzrastają, możliwe że to także zmotywuje mieszkańców do zmian urządzeń grzewczych – powiedziała radna Kot. Radna pytała także, na jakie urządzenia obecnie najczęściej mieszkańcy wymieniają kotły bezklasowe. – Największym zainteresowaniem cieszy się wymiana na kotły na biomasę oraz pompy ciepła – odpowiedziała Katarzyna Surma.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ma przedstawić Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza pod koniec roku dokładną ekspertyzę na temat wymiany pieców i kotłów.