górne tło

Połączenie ul. Przybyszewskiego z Piastowską – konsultacje społeczne

13 czerwca rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu połączenia ul. Przybyszewskiego z Piastowską poprzez przebudowę ul. Buszka. Omawiane będą m.in. proponowane warianty przebudowy i przedłużenia ulicy Buszka oraz założenia dotyczące organizacji ruchu. Konsultacje potrwają do 30 września.

Celem konsultacji jest wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji – bądź nie – rozbudowy ul. Buszka do parametrów drogi lokalnej. Ewentualna rozbudowa musiałaby się odbyć zgodnie z założeniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Celem jest również ewentualne przygotowanie innych, dobrze funkcjonujących rozwiązań, np. poprzez odpowiednią organizację ruchu lub zastosowanie innych sposobów uspokajających ruch.

Przebudowa ulicy Buszka pozwoliłaby zapewnić obsługę terenów przyległych, wpłynęłaby na odciążenie ulicy Przybyszewskiego w przypadku pojawienia się dużego ruchu z nowo powstałej zabudowy wielorodzinnej.

Podstawą do określenia decyzji w tej sprawie będą proponowane warianty przebudowy i przedłużenia ulicy Buszka oraz założenia dotyczące organizacji ruchu. Opinii poddany ma być także wariant bezinwestycyjny. Materiałami pomocniczymi będą wyniki prognoz ruchu dla każdego z proponowanych rozwiązań.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną merytorycznie za konsultacje jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu UMK:

Formy konsultacji – do 30 września

Więcej informacji na temat konsultacji znajdziesz na stronie obywatelski.krakow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.