górne tło

Laury dla najzdolniejszych krakowskich uczniów

Ciężko pracowali, poświęcając wolny czas na rozwijanie swoich zainteresowań. Ich trud i konsekwencja zostały docenione. W roku szkolnym 2020/2021 aż 142 krakowskich uczniów i uczennic dotarło do finału konkursów, olimpiad i turniejów, a następnie znalazło się w gronie laureatów. Za znakomite wyniki zostali nagrodzeni także przez miasto – 30 maja odebrali Laury Olimpijskie.

Laur Olimpijski to nagroda przyznawana od wielu lat przez miejski samorząd w ramach Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów. W ten sposób wyróżniani są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy uzyskali tytuł laureata najwyższego stopnia w konkursach, olimpiadach i turniejach.

– Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów powstał z myślą o ambitnej, zdolnej i pracowitej młodzieży. Staramy się kształtować jego zapisy w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom młodych ludzi i w jak najszerszym zakresie uwzględniały ich sukcesy i włożoną w nie pracę. Dziękuję uczniom i uczennicom za to, że dają przykład tego, jak można dobrze, z pożytkiem zagospodarować czas – powiedziała zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki Anna Korfel-Jasińska.

Od 2021 r. uczniowie wyróżnieni Laurem Olimpijskim, oprócz pamiątkowych dyplomów od Prezydenta Miasta Krakowa, otrzymują nagrody pieniężne – ich wartość zależy od liczby zdobytych tytułów. Uczniowie szkół podstawowych otrzymują 300 zł za konkurs i 100 zł za każdy kolejny konkurs zakończony sukcesem. Nagroda dla uczniów szkół ponadpodstawowych wynosi odpowiednio 400 zł i 200 zł. Laureaci mogą wykorzystać środki finansowe w sposób najbardziej odpowiadający ich indywidualnym potrzebom, pasjom i zainteresowaniom.

Uczniowie krakowskich szkół podstawowych świetnie spisali się m.in.: w konkursach przyrodniczych, matematycznych, humanistycznych, a także w zawodach z języków obcych (tj.: Małopolski Konkurs Matematyczny, Małopolski Konkurs Humanistyczny, Małopolski Konkurs Języka Angielskiego).

Uczniowie krakowskich szkół ponadpodstawowych odnosili sukcesy m.in.: w olimpiadach językowych (łacina, francuski, hiszpański), humanistycznych (literatura i język polski, historia) i z przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia).

Przypomnijmy, że Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów przewiduje także inne formy nagradzania i motywowania uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce. Oprócz nagrody Laur Olimpijski są to również: Mistrz Matury, Ósmoklasista 100%, Specjalista 100%, Technik 100%, Nagroda Edukacyjna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa czy Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea. Z końcem roku szkolnego uczniom aktywnie działającym na rzecz innych (zwłaszcza w formie wolontariatu) przyznawane są Listy Gratulacyjne Prezydenta Miasta Krakowa. Miasto przekazuje także środki na dofinansowanie obozów naukowych oraz zapewnia inne formy wsparcia uczniom, którzy biorą udział w konkursach, olimpiadach i turniejach o randze międzynarodowej.