górne tło

Klub Integracji Społecznej dla osób z niepełnosprawnościami

Fundacja Sustinae oferuje pomoc w Klubie Integracji Społecznej wszystkim niepracującym mieszkańcom Krakowa z orzeczoną niepełnosprawnością. Program realizowany jest do 30 kwietnia 2024 r. Do głównych zadań należy organizacja szkoleń oraz doradztwo zawodowe.

Klub Integracji Społecznej oferuje:

Więcej informacji: