górne tło

Rośnie sprzedaż samochodów elektrycznych

W ubiegłym roku na świecie sprzedano 6,6 mln pojazdów z napędem elektrycznym, z czego 2,3 mln w Europie. To ponad 65% wzrost rok do roku. Jest to rekord w zakresie sprzedaży pojazdów elektrycznych i hybryd plug-in. Aktualnie po drogach porusza się łącznie ok. 16,5 mln tych pojazdów, w tym po drogach europejskich około 5,5 mln. To ponad trzykrotnie więcej niż w 2019 r.

Dane te podała Międzynarodowa Agencja Energii w raporcie pt. Global EV Outlook 2022. Securing supplies for an electric future.

Udział pojazdów z napędem elektrycznym w łącznej liczbie sprzedanych w Europie samochodów oscylował w 2021 r. na poziomie około 17%. Najwyższą sprzedaż miesięczną: 27%  udział w rynku odnotowano w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Największy udział w rynku sprzedaży nowych samochodów elektrycznych w 2021 r. w Europie mają: Norwegia (86%), Islandia (72%), Szwecja (43%) i Holandia (30%), a następnie Francja (19%), Włochy (9%) i Hiszpania (8%).

Do tak dużego wzrostu  zainteresowania tego typu pojazdami przyczyniło się zaostrzenie norm emisji CO2 oraz rozszerzenie dopłat do zakupu i ulg podatkowych na niektórych rynkach.

Na świecie jest obecnie dostępnych ponad 450 modeli samochodów elektrycznych, co stanowi wzrost o ponad 15% w stosunku do oferty z 2020 r. i ponad dwukrotnie więcej niż liczba modeli dostępnych w 2018 r.

Wyraźnie widoczny jest także wzrost sprzedaży autobusów elektrycznych: o 40% w 2021 r w porównaniu do roku poprzedniego. W 2021 r. światowy tabor autobusów elektrycznych wynosił 670 tys. (około 4% światowej floty).

Jak podkreślają autorzy raportu decydujący wpływ na rozwój tego rynku będzie miał koszt pozyskania minerałów, takich jak:  kobalt, lit i nikiel. Ich ceny w ostatnim czasie gwałtownie wzrosły. W maju tego roku ceny litu były ponad siedmiokrotnie wyższe niż na początku roku ubiegłego. Jeśli ceny metali pozostaną na tak wysokim poziomie zestawy baterii będą o 15% droższe w porównaniu do 2021 r.

Więcej o tym tutaj