górne tło

Karta Różnorodności i tęczowa flaga w krakowskim magistracie

Urząd Miasta Krakowa został przyjęty do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Jest to międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, realizowana w krajach Unii Europejskiej. Karta jest przyjmowana przez firmy, urzędy i uniwersytety. 17 maja odbyła się prezentacja tej karty podpisanej przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Zobowiązuje ona organizacje, aby przestrzegać zasady równego traktowania, przeciwdziałać dyskryminacji i budować otwarte, różnorodne miejsca pracy dla swoich pracowników i pracowniczek. Instytucje, które decydują się na wdrożenie tego narzędzia powinny działać na rzecz spójności i równości społecznej.

– Dzisiaj w symbolicznym dniu, Międzynarodowym Dniu Przeciwko Homofobii i Transfobii i Bifobii Kraków przystępuje i prezentuje Kartę Różnorodności. Jest ona zobowiązaniem dla miast i organizacji, aby implementować zasady równego traktowania i budować różnorodne środowisko pracy, otwarte i inkluzywne. Wierzymy że prawa człowieka i równe traktowanie, to prawa fundamentalne. Naszą motywacją jest, aby w Krakowie nikt nie czuł się wykluczony – mówiła podczas prezentacji Karty - Nina Gabryś, pełnomocniczka prezydenta ds. polityki równościowej. Jest to kolejny krok na rzecz równości wewnątrz urzędu, wewnątrz jednostek miejskich.

– Karta jest ugruntowaniem naszej dotychczasowej działalności, aktualnie jesteśmy w procesie budowania planu równości płci, trwają prace zespołu złożonego z pracowników różnych instytucji, i ten plan pozwoli ustalić nasze potrzeby wewnętrzne jeśli chodzi o kwestie przeciwdziałania dyskryminacji – uzupełniła Gabryś.

– Obok rozwiązań systemowych, chcemy także podkreślić rolę symboli. Z tej okazji na krakowskim magistracie na jeden dzień, w Międzynarodowym Dniu Przeciwko Homofobii i Transfobii i Bifobii zawisła tęczowa flaga – mówi pełnomocniczka prezydenta ds. polityki równościowej.

Sygnatariusze Karty Różnorodności w Polsce zobowiązują się do:

Więcej o projekcie na stronie internetowej odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci.

17 maja to Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii (IDAHOT), święto obchodzone w celu upamiętnienia daty usunięcia przez Światową Organizację Zdrowia homoseksualizmu jako choroby z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.

W tym dniu mówimy o potrzebie przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, której doświadczają osoby ze społeczności LGBT+, mówimy o równych prawach i wsparciu dla tej społeczności.

W tym roku po raz kolejny w światowym raporcie ILGA (International Lesbian and Gay Association) Polska pod względem przestrzegania praw osób LGBT+ jest na jednym z ostatnich miejsc. Raport przygotowany jest w oparciu o badania opinii publicznej, ale także analizuje krajowe prawodawstwo w zakresie równego traktowania osób nieheteronormatywnych.

Osoby LGBT+ na co dzień mierzą się z dyskryminacja prawną i doświadczają mowy nienawiści, by sytuacja ta poprawiła się potrzebny jest szereg zmian.

Na zaproszenie miasta partnerskiego Bordeaux dołączamy także do międzynarodowej inicjatywy sieci „Rainbows City Network” pod hasłem „Share the Rainbow”.

Zapraszamy także na wydarzenia zaplanowane w ramach miejskiego „Maja Równości” 2022!