górne tło

Letnie półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami z Ukrainy / Літні табори для дітей з особливими потребами з України

Jak co roku Kraków organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. W tegorocznej edycji półkolonii, miasto planuje objąć opieką również dzieci z niepełnosprawnościami, które przybyły do Krakowa z objętej wojną Ukrainy.

Як щороку місто Краків організує літній відпочинок для дітей і молоді з особливими потребами. Цього року у літніх таборах відпочинку місто планує заопікуватися також дітьми з особливими потребами, які прибули до Кракова з охопленої війною України.

W ramach półkolonii, w godzinach od 8.00 do 16.00 zostaną zorganizowane zajęcia aktywizujące dla dzieci, zajęcia sportowe, gry i zabawy, a także wyżywienie, opieka medyczna, transport z oraz do wyznaczonych miejsc zbiórek. Wszystko to odbywać się będzie pod nadzorem doświadczonych opiekunów. Nad bezpieczeństwem uczestników półkolonii będzie czuwała wykwalifikowana kadra specjalistów.

Udział w półkoloniach dla dzieci z niepełnosprawnościami będzie bezpłatny.

Zgłoszenia były przyjmowane do 20 maja.

Jednocześnie Urząd Miasta Krakowa informuje, że powyższy komunikat ma na celu rozpoznanie, jakie jest zainteresowanie udziałem, tak, aby przygotować ofertę odpowiadającą potrzebom rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami z Ukrainy.

Informacje o zapisach oraz szczegółowej ofercie półkolonii będą przekazane w terminie późniejszym – do osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa.


[UA]

У рамках літніх таборів від 8.00 до 16.00 будуть організовані активізуючі заняття для дітей, розмаїті спортивні заняття, ігри, харчування, медична опіка, транспорт з і до визначених пунктів збору, а все це відбуватиметься під наглядом досвідчених опікунів. Над безпекою учасників літніх таборів чуватимуть кваліфіковані спеціалісти.

Участь у таборах для дітей з особливими потребами буде безкоштовною.

Для того, щоб з’ясувати, чи є потреба і зацікавлення такого типу підтримкою серед сімей з України, які виховують дітей з особливими потребами, просимо зголошуватися охочих до 20 травня 2022 р. за адресою sz.umk@um.krakow.pl.

Заявки будуть прийматися від індивідуальних осіб, товариств і позаурядових організацій.

У заявці просимо вказати:

Уряд міста Кракова інформує, що подана вище інформація спрямована на те, щоб з’ясувати зацікавлення участю у таборах і в подальшому підготувати пропозиції, які відповідали б потребам сімей з України, у яких є діти з особливими потребами.

Інформація про запис і конкретні пропозиції літніх таборів буде надіслана згодом до зацікавлених осіб.