górne tło

Specjalny zespół zadba o realizację polityki muralowej miasta

Opiniowanie wniosków, gromadzenie i udostępnianie dokumentacji, prowadzenie analiz umożliwiających ocenę kondycji krakowskich murali, wprowadzanie zmian w polityce muralowej, a także koordynacja współpracy z jednostkami miasta zaangażowanymi w powstawanie murali – tak przedstawia się zakres działań krakowskiego zespołu zadaniowego ds. murali. Członkowie zespołu, w skład którego weszli przedstawiciele miasta oraz eksperci zewnętrzni, 4 kwietnia, odebrali powołania z rąk prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. 

Kraków to pierwsze miasto w Polsce, które wprowadziło (w grudniu ubiegłego roku) politykę muralową określającą standardy wspierania rozwoju nowych i pielęgnacji najbardziej wartościowych murali w przestrzeni miasta. Polityka jest efektem współpracy miasta z kilkudziesięcioma artystami, kuratorami i badaczami murali.

Celem polityki jest uporządkowanie procedur związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących tworzenia nowych i konserwacji istniejących murali, ale również zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu (powołanego z inicjatywy Rady Miasta Krakowa), który będzie wspierał miasto w podejmowaniu decyzji jakościowych, technicznych i administracyjnych. To pozwoli wskazywać ciekawe lokalizacje i konteksty istotne dla tożsamości poszczególnych części miasta, a jednocześnie powstrzyma zjawisko nieuregulowanych malowideł o typowo komercyjnym charakterze.

Za pomocą polityki muralowej miasto chce przeciwdziałać słabej jakości artystycznej i technicznej murali. O realizację krakowskiej polityki muralowej zadba nowo powołany specjalny zespół ds. murali.

– Zespół ds. murali to wyjątkowa grupa zadaniowa, w działania której, poza przedstawicielami miasta, będą zaangażowani artyści, kuratorzy, badacze i pasjonaci murali, ale też ci, którym na sercu leży wygląd naszego miasta i właściwe zagospodarowanie miejskiej przestrzeni. Liczę, że to szczególne połączenie kompetencji, doświadczenia i troski o miasto, przełoży się na efekty widoczne w przestrzeni Krakowa – mówił Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, który podczas pierwszego spotkana członków zespołu wręczył im akty powołania i życzył dobrego i skutecznego działania dla pożytku Krakowa i jego mieszkańców.

W zespole będzie pracować 21 osób. Poza przedstawicielami wydziałów i jednostek zaangażowanych w troskę o przestrzeń Krakowa, a także kulturę, edukację i promocję stolicy Małopolski, należą do niego również reprezentanci Rady Miasta Krakowa Przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków RMK radna Małgorzata Jantos oraz radny Dzielnicy VII Zwierzyniec Jakub Markowski. Do tego grona dołączyli eksperci zewnętrzni: Sebastian Bożek z Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystyczne (Uniwersytet Pedagogiczny im. K.E.N. w Krakowie), Agata Małodobry z Muzeum Narodowego w Krakowie, Jakub Markowski – radny Dzielnicy VII Zwierzyniec, Marcin Nawrocki z Fundacji Świadoma Przestrzeń, Weronika Plińska z Katedry Nauk o Sztuce przy Instytucie Sztuki i Designu (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Jacek Szlak – redaktor naczelny portalu Marketing przy Kawie, Piotr Trzepacz – adiunkt w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Artur Wabik – ekspert w zakresie street artu oraz Alicja Zioło reprezentująca branżę turystyczną. Przewodniczącym zespołu jest Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury, a jego zastępczyniami zostały Agnieszka Łakoma, plastyk miasta oraz Anita Wójcik z Zarządu Budynku Komunalnych w Krakowie.

Nowy zespół będzie działać pilotażowo przez rok. Przez te dwanaście miesięcy zostaną wdrożone rekomendacje zawarte w polityce muralowej, a także zostanie przetestowana ścieżka akceptacji nowych murali i rozstrzygania kwestii w zakresie murali, które już istnieją w przestrzeni Krakowa. Po roku sposób funkcjonowania zespołu zostanie poddany ocenie i weryfikacji. Dodatkowe informacje o powołanym zespole można znaleźć w zarządzeniu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej – link tutaj.

Zakres działania zespołu ds. murali

Zespół będzie odpowiedzialny za opiniowanie nowych wniosków, a także gromadzenie i udostępnianie dokumentacji związanej z istniejącymi i powstającymi muralami, prowadzenie analiz umożliwiających ocenę aktualnej kondycji krakowskich murali i dokonywanie zmian w polityce muralowej. Będzie też koordynować współpracę z poszczególnymi jednostkami miasta zaangażowanymi w powstawanie murali.

Zespół ds. murali będzie działał zgodnie z opracowanym w nowej polityce muralowej schematem oceny, co oznacza, że osoby zgłaszające się z propozycjami nowych murali będą musiały wypełnić szczegółowy formularz odnoszący się miedzy innymi do aspektów technicznych, wartości artystycznej, trwałości i lokalizacji proponowanego muralu. Oceniając zgłoszoną pracę, zespół będzie odnosił się do jakość i wartości artystycznej oraz dotychczasowego dorobku artystycznego twórcy, kontekstu miejsca i interakcji z mieszkańcami, tematu pracy i wpływu na wizerunek miejsca, a także racjonalności budżetu i przyszłych kosztów konserwacji.

Dodatkowe informacje o polityce muralowej miasta można znaleźć tutaj.