górne tło

Warsztaty edukacyjne w MPO

Od kwietnia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wznowiło warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Udział we wszystkich naszych programach edukacyjnych jest bezpłatny. MPO zaprasza krakowskie placówki oświatowe do kontaktu.

Dla klas IV, V i VI szkół podstawowych przygotowano program „Od segregacji nie ma wakacji”, który pozwala na zapoznanie się z zasadami selektywnego zbierania odpadów w Krakowie oraz z systemem przetwarzania odpadów.

Program „Elektroodpady mają zasady” poświęcony problemowi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest natomiast adresowany do klas VII i VIII szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Kolejna ciekawa propozycja to program „Krakowskie rady na różne odpady”, adresowany do klas IV-VIII szkół podstawowych. Program ten realizowany jest w Centrum Ekologicznym Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 z wykorzystaniem multimedialnej animacji oraz nowoczesnej makiety prezentującej system gospodarowania odpadami w Krakowie.

Najmłodszych MPO zaprasza do interaktywnego udziału w programach: „Dzieci segregują” oraz „Ekologiczny koncert”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: mpo.krakow.pl