górne tło

Miejskie wsparcie dla opiekunów rodzinnych

Miejskie Centrum Opieki oferuje wsparcie nie tylko w ramach stacjonarnych oddziałów opieki długoterminowej i paliatywnej. Podejmuje również działania na rzecz poprawy jakości życia osób, które decydują się na podjęcie opieki nad bliskimi samodzielnie, w warunkach domowych.

Trwa druga edycja projektu „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi”, współfinansowanego ze środków unijnych oraz budżetu Gminy Miejskiej Kraków. Oznacza to, że już od ponad 2,5 roku Miejskie Centrum Opieki tworzy przestrzeń dla realizacji potrzeb, edukacji i wsparcia kolejnych opiekunów oraz ich bliskich.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Dotychczasowe wyniki badań konsekwentnie wskazują na niezaspokojone potrzeby opiekunów rodzinnych, dotyczące uzyskiwania informacji i edukacji w zakresie różnych aspektów opieki nad bliskim (zwłaszcza w kwestiach pielęgnacyjno-higienicznych). Każda rodzina ma jednak swoje priorytety, a każdy opiekun poszukuje praktycznych wskazówek i rozwiązań, które okażą się skuteczne w jego konkretnej sytuacji. Miejskie Centrum Opieki oferuje indywidualne szkolenia opiekuńcze oraz specjalistyczne doradztwo w czasie wizyt domowych, w codziennym środowisku naszych podopiecznych.

Udostępniamy sprzęt medyczny

Dla tych, którzy poszukują sprzętu medycznego, pomocnego w opiece i rehabilitacji osoby niesamodzielnej, MCO oferuje możliwość bezpłatnego wypożyczania sprzętu medycznego. Często to nie względy finansowe, a trudności związane z transportem i innymi kwestiami organizacyjnymi wpływają na dostępność potrzebnych urządzeń – dlatego MCO dowozi sprzęt do domu, a na miejscu pracownik wypożyczalni objaśnia możliwości jego zastosowania.

Zapewniamy możliwość odpoczynku

Opieka wytchnieniowa pozwala na zrobienie przerwy od codziennych wymagań związanych z opieką nad chorym lub niepełnosprawnym członkiem rodziny. W ramach projektu Miejskie Centrum Opieki oferuje tego rodzaju wsparcie w formie całodobowego pobytu na oddziale opieki wytchnieniowej lub też kilkugodzinnych zajęć w Dziennej Placówce Opieki i Aktywizacji. To nie tylko pomoc dla opiekuna, ale także możliwość aktywizacji i integracji dla podopiecznego.

Rekrutacja do projektu trwa! Więcej informacji na temat działań Miejskiego Centrum Opieki można znaleźć na stronie, telefonicznie: 12 44 67 530 oraz mailowo: centrumwsparcia@mco.krakow.pl. Jeżeli wiesz, że w twoim otoczeniu jest ktoś, kto mógłby skorzystać z naszych usług – śmiało, daj mu znać!