górne tło

Newroz – święto narodowe Kurdystanu

21 marca celebrowany jest Newroz czyli Nowy Rok, święto proklamowane przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako obchody międzynarodowe. Newroz jest jednocześnie najważniejszym świętem narodowym Kurdów, na całym świecie podkreślają oni w tym dniu swoją tożsamość narodową.

Newroz jest dla Kurdów świętem symbolizującym niegasnącą nadzieję na wolność i samostanowienie. Ten 40-milionowy naród bez własnego państwa manifestuje w tym czasie swoją narodową niezależność.

Wszystkim Kurdom, szczególnie tym mieszkającym w Krakowie składamy życzenia PIROZ BE!