górne tło

Konto miejskie na darowizny dla Ukrainy

W pomoc dla Ukrainy od początku wojny zaangażowane są instytucje miejskie, mieszkańcy i wolontariusze. Teraz można wesprzeć potrzebujących nie tylko uczestnicząc w zbiórce darów, ale także przekazując darowiznę na specjalnie utworzone konto. Wpłat można dokonywać w różnych walutach, a w tytule przelewu należy wpisać „Pomoc dla obywateli Ukrainy”. Dotychczas na konto wpłynęło 85 898,86 zł, 10 000,00 dolarów i 1 995,11 euro (stan na 26 maja).

Numery rachunków bankowych do wsparcia obywateli z Ukrainy:

Kod SWIFT: BPKOPLPW

Odbiorca przelewu: Urząd Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków.

Tytuł przelewu: Pomoc dla obywateli Ukrainy.


[EN]

Since the beginning of the war, Kraków municipal institutions, residents and volunteers have been involved in helping Ukraine. Now you can support those in need not only by collecting gifts or volunteering, but also by making a donation to dedicated bank account. Payments can be made in four currencies, and the transfer title should read „Pomoc dla obywateli Ukrainy / Aid for citizens of Ukraine”.

Bank account numbers to support citizens from Ukraine:

SWIFT code: BPKOPLPW

Recipient of transfer: City Hall of Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków.

Title of transfer: „Pomoc dla obywateli Ukrainy / Aid for citizens of Ukraine”.

darowizna dla UA, konto miejskie