górne tło

Inicjatywa OWHC na rzecz ukraińskiego dziedzictwa kulturowego

W związku z apelem Prezydenta OWHC Jacka Majchrowskiego i w nawiązaniu do apelu o wsparcie ze strony społeczności międzynarodowej wystosowanego przez Radę Miasta Lwowa i Zarząd Ochrony Środowiska Historycznego Lwowa, Sekretariat Generalny Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa ogłasza Inicjatywę na rzecz ukraińskiego dziedzictwa kulturowego (OWHC-IUCH).

Sekretariat Generalny OWHC zachęca burmistrzów, urzędników i osoby zarządzające dziedzictwem wszystkich miast członkowskich, a także organizacje partnerskie i współpracowników do jak najszerszego rozpowszechnienia niniejszego zaproszenia do zbiórki funduszy, skierowanego do wszystkich osób prywatnych, a także publicznych i pozarządowych instytucji, służb konserwatorskich i firm zajmujących się ochroną i restauracją dziedzictwa kulturowego.

Mieszkańcy Ukrainy w Lwowie - mieście członkowskim OWHC - i innych historycznych miastach, pomimo niebezpiecznych warunków i kryzysów humanitarnych, mobilizują się do ochrony swojego dziedzictwa kulturowego i budowlanego na obszarach dotkniętych wojną, ale także na obszarach poważnie zniszczonych, takich jak Charków. Starają się ocalić to, co jeszcze można ocalić. Ze świadomością znaczenia dziedzictwa kulturowego dla poczucia tożsamości narodu, podtrzymania ducha jedności i woli walki, poświęcają uwagę i wysiłek na ratowanie narodowych skarbów – niejednokrotnie narażając życie i płacąc najwyższą cenę.

Darowiznę można przekazać tutaj: https://www.gofundme.com/f/owhc-initiative-for-ukraine-cultural-heritage

Wielokulturowe i wielonarodowe dziedzictwo kulturowe Ukrainy jest narażone na nieodwracalną utratę i nieodwracalne zniszczenie. Obejmuje ono siedem obiektów Światowego Dziedzictwa Kulturowego - głównie w Lwowie i Kijowie. Na Ukrainie znajdują się archiwa państwowe, biblioteki, muzea, galerie sztuki, budowle sakralne, zespoły pałacowe, kolekcje sztuki, zabytkowe nekropolie, a także miejsca upamiętniające tragedię Holokaustu, z których kilka zostało wpisanych na Listę UNESCO "Pamięć Świata". Na terenach wschodniej Ukrainy zniszczono już wiele obiektów historycznych, w tym budowli sakralnych.

OWHC-IUCH traktuje priorytetowo zbieranie funduszy w celu wspierania Ukrainy w różnych okolicznościach:

1. W pierwszej kolejności, zakup potrzebnych materiałów w krajach graniczących z Ukrainą (Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Mołdawia) w celu pilnego zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego przed zniszczeniem. Zebrane środki pozwolą na zakup między innymi:

- gaśnic pianowych i proszkowych

- koców gaśniczych i innych niepalnych tkanin gaśniczych

- wełny mineralnej do ochrony witraży i okien w muzeach

- hełmów strażackich

- odzieży niepalnej

2. Wspieranie prac ratowniczych (bezpieczne przechowywanie przedmiotów lub archiwów, scalanie uszkodzonych budynków, zabezpieczanie terenu, zbieranie materiałów nadających się do ponownego wykorzystania itp.)

3. Towarzyszenie procesom renowacji i odbudowy

Sekretariat Regionalny OWHC na Europę Środkową i Wschodnią (CEER) z siedzibą w Warszawie będzie koordynował tę inicjatywę za pośrednictwem specjalnej Grupy Zadaniowej, w skład której wejdą miasta członkowskie OWHC.

Kraków, który jest aktywnie zaangażowany w różnego rodzaju akcje humanitarne, będzie pełnił rolę centrum operacyjnego dla tej inicjatywy, zapewniając magazynowanie materiałów, które mają być zakupione i dostarczone z różnych miejsc, oraz organizując transport w kierunku granicy ukraińskiej.

Uchodźcy i inni wolontariusze z krajów graniczących z Ukrainą mogą być zaangażowani w proces zbierania i dostarczania materiałów. Wolontariusze i profesjonaliści na Ukrainie otrzymają materiały na granicy i będą mogli efektywnie je wykorzystać. Taki sposób postępowania pozwoli ograniczyć trudności logistyczne i administracyjne.

Projekt OWHC-IUCH będzie dostosowywany do rozwoju sytuacji w terenie i potrzeb.

Dziękujemy Państwu za wszelkie darowizny i za wsparcie tej wyjątkowej inicjatywy na rzecz ukraińskiego dziedzictwa kulturowego.

Pomimo ogromnego zapotrzebowania na wszelką pomoc humanitarną dla Ukrainy, naszym obowiązkiem jest wspieranie wysiłków narodu ukraińskiego i solidarność z nimi w ich trosce o materialne dziedzictwo Ukrainy, które jest uniwersalnym dobrem.