górne tło

Pomoc uchodźcom, infrastruktura i park

Radni: Małgorzata Jantos, Edward Porębski, Marek Sobieraj i Dominik Jaśkowiec, podczas sesji 2 marca złożyli szereg interpelacji. Poruszają w nich sprawy związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy, wynajmu przez UJ budynków na terenie Wesołej, dofinansowania miejsc parkingowych na os. Centrum B oraz realizacji Parku Rzecznego Bulwary Białuchy.

Radna Małgorzata Jantos interpeluje do Prezydenta w sprawie negocjacji dotyczących możliwości przesyłania Ukraińców do okolicznych miejscowości. – Wczoraj odwiedziłam w Krakowie prawie wszystkie punkty pomocy Ukraińcom. Wszędzie spotkałam się z tymi samymi uwagami: Wojewoda Małopolski powinien jak najszybciej uruchomić rzeczywistą pomoc w okolicznych miastach i wsiach. Kraków się zatka. Oddolne akcje się wyczerpują – pisze radna w interpelacji.

Kolejna interpelacja dotyczy przyjęcia dzieci z Ukrainy do placówek szkolnych. Radna powołuje się na przykład władz Wrocławia, gdzie już została przygotowana lista placówek edukacyjnych, które są przygotowane na przyjęcie dzieci z Ukrainy. – Tam są plany, aby tworzyć klasy, a nie dokładać dzieci do klas, gdzie są wolne miejsca – pisze radna. Sugeruje, iż niezbędny będzie komunikat do dyrektorów krakowskich placówek. – Dzięki dobrej organizacji szkoły stałyby się mini centrami wsparcia dla rodzin. Można porozmawiać z placówkami niepublicznymi. Mam informację, że są one gotowe wesprzeć akcję – dodaje radna.

Radna Jantos dopytuje też, jaką stawkę za metr kwadratowy wynajmowanych powierzchni płaci Uniwersytet Jagielloński, który sprzedał tereny „Wesołej” Gminie Miejskiej Kraków, ale wciąż wielu budynków nie opuścił, a opóźnienie zapowiada się nawet na kilka lat.

Radny Edward Porębski na wniosek mieszkańców ul. Ostafina, Podbiałowej, Sawy Celińskiego z os. Górka Kościelnicka oraz Pysocic i Kościelnickiej w os. Kościelniki, zwraca się o interwencję do zarządcy potoku Kościelnickiego o udrożnienie koryta potoku. Radny tłumaczy, że udrożnienie polegałoby na usunięciu drzew i gałęzi, wyczyszczeniu przepustów oraz rozebraniu tam/żeremi zbudowanych przez bobry, a blokujących jego przepływ. Radny zwraca tez uwagę, że potok już stwarzał zagrożenie (w 2010 czy 2019 r.) i powodował zalewanie domów, piwnic i zabudowań gospodarczych. Do interpelacji radny dołączył dokumentację fotograficzną.

Kontynuacji budowy chodnika przy ul. Wyciąskiej (dalszy ciąg dojścia do ulicy Igołomskiej), dotyczy kolejna interpelacja radnego Porębskiego. Według informacji przekazanych przez radnego, budowa chodnika została wstrzymana w zeszłym roku. – Brak pobocza stanowi duże niebezpieczeństwo dla pieszych zmierzających do szkoły czy przystanku komunikacji miejskiej, który znajduje się przy ul. Igołomskiej. Przedłużający się remont tej ulicy powoduje bardzo duży ruch samochodowy na ul. Wyciąskiej, przez którą przechodzi objazd w kierunku Niepołomic.

Na wniosek mieszkańców os. Centrum B radny Edward Porębski prosi o dofinansowanie budowy miejsc postojowych przy bloku 1-10. – Brakuje kwoty 500 000 zł, aby dokończyć to zadanie. Dofinansowanie z Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta jest niewystarczające – informuje radny w interpelacji.

Radny Marek Sobieraj zwraca się do Prezydenta w sprawie wykorzystania miejskiego budynku w Bodzowie. Radny wnioskuje o szybką adaptację budynku Matki Teresy z Kalkuty, zlokalizowanego przy ul. Widłakowej. Obiekt mógłby być zamieszkany przez rodziny z Ukrainy. – Jeśli będzie trzeba chętnie, dołączę się wraz z druhami OSP Tyniec i pozostałymi strażami z terenu miasta oraz wolontariuszami do pomocy w szybkim urządzeniu tego obiektu.

Radny Dominik Jaśkowiec w interpelacji pyta, czy w ramach realizowanej przebudowy al. 29 Listopada planowane jest wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu alei z ul. Siewną.

Radny Jaśkowiec prosi także o zmianę zarządzenia Prezydenta dot. zwolnienia z opłat za podróżowanie komunikacją miejską w Krakowie uchodźców wojennych z terenu Ukrainy. Radny sugeruje, by zmiana objęła dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty. – Miasto Kraków wymaga w tym zakresie skierowania na pobyt w miejscu zakwaterowania, wydanego przez Małopolski Urząd Wojewódzki, co jest w mojej ocenie znacznym, biurokratycznym utrudnieniem – argumentuje radny i podaje przykład Warszawy, gdzie wymaga się jedynie posiadania przez pasażera ukraińskiego dokumentu tożsamości. Alternatywą mogłoby być okazanie przez osobę korzystającą z bezpłatnego przejazdu paszportu z polską pieczątką wizową poświadczającą opuszczenie terenu Ukrainy w czasie rosyjskiej inwazji, tj. po 23 lutego 2022 r.

Radny Jaśkowiec prosi o uzupełnieni braków kadry dydaktyczno-wychowawczej w Przedszkolu nr 178, przy ul. Sudolskiej 3. Mieszkańcy poinformowali radnego o problemie niepełnej obsady etatów w tym przedszkolu.

W kolejnej interpelacji Dominik Jaśkowiec prosi o zlecenie Zarządowi Zieleni Miejskiej pilnej rekultywacji trawników i uporządkowanie alejek spacerowych położonych na terenie Parku Rzecznego Bulwary Białuchy w Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

- Na jakim etapie znajduje się realizacja zadnia wskazanego przez Radę Dzielnicy II Grzegórzki w ramach środków wydzielonych do jej dyspozycji a związanego z wykonaniem analizy formalno-prawnej realizacji Parku Rzecznego Bulwary Białuchy na obszarze przedmiotowej Dzielnicy – pyta radny Jaśkowiec. Chciałby również wiedzieć, czy w ramach realizacji tego zadania zostanie wykonana inwentaryzacja terenu przyszłego parku oraz wyznaczenie linii brzegowej rzeki Prądnik/Białucha. Natomiast w związku z planowaną realizacją Parku Rzecznego Bulwary Białuchy na terenie Dzielnicy II Grzegórzki, radny wnioskuje o pozyskanie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek położonych na terenie obrębu 6 Śródmieście: 278/12 oraz 521/5 (konieczna regulacja stanu prawnego).

W ostatniej interpelacji radny Dominik Jaśkowiec prosi o zlecenie podległym Prezydentowi służbom oczyszczenie z odpadów komunalnych międzywału rzeki Białuchy w rejonie mostu przy ul. Olszyny.