górne tło

Prezydent wprowadził darmową komunikację dla uchodźców / Президент Кракова запровадив безкоштовний проїзд для біженців

Prezydent Jacek Majchrowski podpisał zarządzenie zwalniające uchodźców z Ukrainy z opłat za podróżowanie komunikacją miejską.

Президент Яцек Майхровський підписав розпорядження про звільнення біженців з України від оплати за проїзд у громадському транспорті Кракова.

Dokumentem uprawniającym do zwolnienia będzie paszport lub inny dokument potwierdzający przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. Документом, який дає право на безплатний проїзд, є паспорт або інший документ, що підтверджує перетин кордону Республіки Польща не раніше 24 лютого 2022 року.

Zgodnie z zarządzeniem, z uwagi na wprowadzenie 24 lutego stanu wojennego na terytorium Ukrainy, wprowadzone zostały uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. Zwolnienie z opłat dotyczy realizowanej na obszarze miasta oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, dla obywateli Ukrainy.

Згідно з розпорядженням, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України, з 24 лютого впроваджується право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Звільнення від оплати поширюється на міста та сусідні ґміни, які приєдналися до договору про спільне надання безкоштовного проїзду у загальному громадському транспорті громадянам України.