górne tło

Solidarnie z mieszkańcami Ukrainy

Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich Rzeczypospolitej Polskiej przygotowali stanowisko w sprawie solidarności z mieszkańcami Ukrainy wobec agresji Federacji Rosyjskiej. Podpisało się pod nim osiemnastu Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich, wśród nich Rafał Komarewicz, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Treść stanowiska prezentujemy poniżej.

W imieniu Rad Miast Wojewódzkich Rzeczypospolitej Polskiej, a także  w imieniu mieszkańców tych miast wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec militarnej agresji Federacji Rosyjskiej wymierzonej w Ukrainę. Ten bezprecedensowy atak na naszego najbliższego sąsiada jest naruszeniem integralności terytorialnej suwerennego państwa, niesie śmierć i cierpienie niewinnych ludzi.

Naruszenie integralności Ukrainy stanowi złamanie porozumień mińskich, których Rosja jest sygnatariuszem i jest przykładem naruszenia przez nią prawa międzynarodowego. Działania Rosji stoją także w jaskrawej sprzeczności z treścią tzw. memorandum budapesztańskiego podpisanego w grudniu 1994 roku w Budapeszcie, na mocy którego Ukraina zrezygnowała z posiadania broni atomowej, a Stany Zjednoczone,  Rosja i Wielka Brytania zobowiązały  się do powstrzymania się od wszelkich gróźb użycia siły przeciwko jej niepodległości i integralności terytorialnej. Taka sytuacja budzi nasze olbrzymie obawy o bezpieczeństwo i przyszłość mieszkańców Ukrainy, w tym mieszkańców naszych miast partnerskich. Mają oni niezbywalne prawo do wolności, integralności granic, suwerenności, niepodległości, a także poczucia bezpieczeństwa w podążaniu własną drogą demokratycznego oraz samodzielnego rozwoju, w oparciu o fundamentalne wartości - wspólne i ważne dla nas wszystkich.

Wieloletnia przyjaźń i doświadczenia wzajemnej współpracy na wielu płaszczyznach zobowiązują nas do okazania solidarności. Z całą stanowczością podkreślamy, iż nie możemy przechodzić obojętnie  wobec krzywdy naszych najbliższych sąsiadów i przyjaciół.

Jako Przewodniczący Rad Miast Wojewódzkich wyrażamy również zdecydowaną solidarność z Ukrainkami i Ukraińcami, którzy mieszkają w Polsce. Chcemy Was zapewnić, że nasze miasta będą bezpiecznym schronieniem dla wszystkich Waszych rodaków, którzy zdecydują się ten niezwykle trudny okres spędzić w naszym kraju.

Przekazujemy naszym przyjaciołom i partnerom z Ukrainy słowa solidarności i przyjaźni oraz deklarację daleko idącej pomocy. W imię wolności i pokoju.

 

W imieniu Rad Miast Wojewódzkich Rzeczypospolitej Polskiej:

 

Przewodniczący Rady Miasta Białystok Łukasz Prokorym

Przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy Monika Matowska

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak

Przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jan Kaczanowski

Przewodniczący Rady Miasta Katowice Maciej Biskupski

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz

Przewodniczący Rady Miasta Lublin Jarosław Pakuła

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski

Przewodniczący Rady Miasta Olsztyna Robert Szewczyk

Przewodniczący Rady Miasta Opola Łukasz Sowada

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin Renata Łażewska

Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski

Przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Sergiusz Kmiecik

Przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra Piotr Barczak