górne tło

Działania podejmowane przez Kraków na rzecz społeczności ukraińskiej

W związku z sytuacją na Ukrainie, Kraków wspiera społeczność ukraińską nie tylko poprzez symboliczne gesty, ale także poprzez wiele działań, które realizowane są już od kilku lat.

Społeczność ukraińska stanowi ponad 80 proc. wszystkich cudzoziemców mieszkających w Krakowie, dlatego działania i współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi uwzględnia potrzeby tej grupy.

Ponad pięć lat temu został uchwalony przez Radę Miasta program „Otwarty Kraków” i zgodnie z przyjętą strategią działania samorząd realizuje politykę otwartości na przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców.

Zakres prowadzonych działań obejmuje wiele aspektów. To wsparcie polega m.in. na organizacji pomocy prawnej i psychologicznej, tłumaczeń, nauki języka polskiego, asysty oraz realizacji wydarzeń integracyjnych przez Centrum Wielokulturowe oraz Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców.

Pomoc dla uchodźców

Jeżeli będzie taka potrzeba, uruchomiony zostanie punkt szczepień dla obywateli Ukrainy przyjeżdżających do Krakowa.

Zbiórka dla Lwowa rozpoczęła się 25 lutego. Magazyn znajdujący się na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana przyjmuje dary codziennie, od godz. 12.00 do godz. 20.00 Wejście od strony parkingu przy ul. Reymonta. Więcej tutaj.

Wsparcie działalności gospodarczej obcokrajowców

W kwietniu 2021 w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy zostało stworzone specjalne stanowisko ds. obsługi cudzoziemców, którzy planują założyć w Krakowie działalność gospodarczą. Konsultant udziela informacji w językach rosyjskim, ukraińskim i angielskim. Ze wsparcia skorzystało już około 190 obywateli Ukrainy.

Więcej można przeczytać tutaj i tutaj.

Przewodnik powitalno-informacyjny dla cudzoziemców

W ubiegłym roku został przygotowany i rozdysponowany wśród społeczności ukraińskiej przewodnik dla cudzoziemców „Pakiet powitalny dla cudzoziemców – Witaj w domu!”. Wydawnictwo obejmuje najważniejsze informacje dotyczące życia w mieście, procedur oraz spraw, które są załatwiane przez cudzoziemców w pierwszym okresie pobytu w mieście. Publikacja została wydana w czterech językach angielskim, ukraińskim, rosyjskim i polskim. Realizatorem zadania była Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im Mikołaja Reja.

Więcej informacji tutaj.

Wsparcie dzieci i młodzieży szkolnej

Co roku w krakowskich szkołach uczy się coraz więcej dzieci pochodzących z zagranicy. Pod koniec 2021 roku było to prawie 5 tysięcy uczniów z 78 różnych krajów. Według danych Systemu Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2021/2022 aż 1821 uczniów było narodowości ukraińskiej, w tym 1435 uczyło się w placówkach samorządowych. Do szkół dla dorosłych uczęszcza 1198 słuchaczy narodowości ukraińskiej.

Od września 2021 roku w czterech szkołach działają oddziały przygotowawcze dla uczniów z innych państw, w których zapewniane jest wsparcie specjalistów pomagających nie tylko w nauce języka polskiego, ale również w odnalezieniu się w realiach szkoły. Uczniowie, którzy nie uczęszczali do oddziału przygotowawczego lub uczęszczali, ale nadal mają poczucie, że nie znają jeszcze języka polskiego na właściwym poziomie, mogą korzystać z dodatkowych, bezpłatnych zajęć. Oferowane są również dodatkowe zajęcia wyrównawcze.

Potrzebne wsparcie zapewniają także asystenci wielokulturowi, którzy coraz liczniej są zatrudniani w krakowskich szkołach. Jest to osoba władającą językiem kraju pochodzenia cudzoziemca zatrudniona przez dyrektora szkoły jako pomoc nauczyciela. Dzięki temu wsparciem asystenta są również objęci rodzice dziecka często sami nie znający dobrze języka polskiego.

W krakowskich szkołach (zarówno w podstawowych jak i ponadpodstawowych) pracuje aż 32 asystentów. Więcej informacji o wsparciu dla uczniów z zagranicy można znaleźć tutaj.

Szczegółowe informacje na temat działań skierowanych do uczniów z zagranicy, w tym organizacji nauki języka polskiego, działalności oddziałów przygotowawczych czy asystentów międzykulturowych, można znaleźć w opracowaniu „Edukacja w Krakowie”, które zostało przygotowane w Wydziale Edukacji. Z myślą o rodzicach uczniów pochodzących z zagranicy zostało ono udostępnione w czterech wersjach językowych: po polsku, angielsku, ukraińsku i rosyjsku.

Dodatkowo, w Punkcie Informacyjnym dla Obcokrajowców można otrzymać wsparcie w procedurze zapisania dziecka do szkoły polskiej.

Inne działania integracyjne

Nie mniej ważne dla każdej społeczności obcokrajowców są także działania integracyjne, kulturalne. Te wspierające społeczność ukraińską są realizowane przez organizacje pozarządowe. W roku 2021 i poprzednich latach zostało zrealizowane wiele projektów: konkursy, koncerty, spotkania, podcasty i inne. W Krakowie działa bardzo aktywnie kilka organizacji reprezentujących Ukraińców oraz wspomagających społeczność ukraińską, które regularnie realizują zadania, korzystając z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przykładowe projekty realizowane w trybie tzw. „małych grantów” znajdują się na stronie: Program „Otwarty Kraków” - „małe granty”.

Kraków analizuje różne aspekty procesów migracyjnych w mieście. Jest ona prowadzona poprzez Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji, działające na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Uniwersytetem Ekonomicznym.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Warto dodać że informacje w języku ukraińskim oraz przetłumaczone procedury urzędowe – można znaleźć na ukraińskiej wersji strony otwarty.krakow.pl.