górne tło

Kraków ma ośmiu nowych Mecenasów Kultury

Kultura i sztuka od wieków rozwijały się dzięki hojności mecenasów i sponsorów. Współpracę krakowskich środowisk twórczych i artystycznych, animatorów i managerów kultury oraz instytucji kultury ze środowiskami gospodarczymi ma promować i wspierać konkurs na „Mecenasa Kultury Krakowa”. Wczoraj (28 września), w ramach XIV edycji konkursu, tytułem „Mecenasa Kultury Krakowa Roku 2009” uhonorowano osiem firm.

- Nigdy nie wiadomo czy z młodego człowieka nie wyrośnie Leonardo da Vinci XXI w. Świadomość, że pomogło się takiej osobie, to wielka satysfakcja. Dziękuję wam. Bez was krakowska kultura byłaby zupełnie inna – mówił Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski otwierając uroczystość wręczenia statuetek „Mecenasa Kultury Krakowa 2009”.

Tytuł „Mecenasa Kultury Krakowa” przyznaje Prezydent Miasta Krakowa, na wniosek Bractwa Mecenatu, corocznie (od 1996 r.) za poprzedni rok kalendarzowy. Taka forma wyróżnienia ma wspierać i promować współpracę pomiędzy środowiskiem gospodarczym a środowiskiem artystycznym, instytucjami kultury oraz gospodarzami obiektów zabytkowych na terenie Krakowa. O tytuł „Mecenasa Kultury Krakowa” mogą ubiegać się osoby fizyczne i podmioty prawne (polskie i zagraniczne).

Laureaci konkursu na „Mecenasa Kultury Krakowa” wyłaniani są w czterech kategoriach:

· Donator - za stałe i znaczące współfinansowanie instytucji i wydarzeń kulturalnych związanych z Krakowem (np. darowizny, dotacje);

· „Sponsor” - za najciekawszą formę i efektywność mecenatu (według kryterium najlepszego i niekonwencjonalnego pomysłu);

· „Za działania na rzecz ochrony zabytków”- tytuł ten przyznawany jest osobom lub podmiotom, które w danym roku kalendarzowym zainwestowały własne środki finansowe w rewaloryzację lub restaurację zespołów, obiektów zabytkowych lub ich części lub dzieł sztuki zlokalizowanych na terenie Krakowa (nie mogą się o niego ubiegać podmioty, dla których działania na rzecz odnowy zabytków są działaniem statutowym);

„Patron Medialny” - według swobodnego uznania Bractwa, przy uwzględnieniu ilości i jakości przedsięwzięć o charakterze medialnym.

Laureaci konkursu na „Mecenasa kultury Krakowa” otrzymują statuetki (złotą, srebrną lub brązową) autorstwa artysty – rzeźbiarza Kazimierza Adamskiego i dyplom zaprojektowany przez prof. Adama Miratyńskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Mają też prawo używania znaku graficznego tytułu „Mecenas Kultury Krakowa” przez okres pięciu lat we własnych publikacjach (z zaznaczeniem roku, w którym otrzymali ten tytuł).
„Mecenasami Kultury Krakowa Roku 2009” zostało osiem z dziesięciu nominowanych podmiotów.

W kategorii „Donator:

Złoty Donator: Firma Elektrociepłownia „KRAKÓW” S.A.

Srebrny Donator: Firma Siemens Sp. z o.o.

Brązowy Donator: Firma Krakowski Bank Spółdzielczy

W kategorii „Sponsor”:

Złoty Sponsor: Miejskie Spółki Komunalne KHK S.A., MPWiK S.A., MPEC S.A.,MPO sp. z o.o., MPK S.A.

Srebrny Sponsor: Firma Coca Cola Poland Services Sp. z o.o.

Brązowy Sponsor: Firma Tauron Polska Energia S.A.

W kategorii Patron Medialny:

Złoty Patron Medialny: Firma “Art Marketing Syndicate” Spółka Akcyjna

Brązowy Patron Medialny: Firma Wydawnictwo Jagiellonia S.A.(JK)