górne tło

Światowy Dzień Rzek

Święto to zostało zaproponowane przez ONZ w 2005 roku w ramach ogłoszenia dekady – „Woda dla Życia”.

Życie na ziemi możliwe jest jedynie w oparciu o wodę. Światowy Dzień Rzek obchodzony jest by zwiększyć społeczną świadomość na temat potrzeby troski o zasoby wodne, znaczenie rzek oraz zachęcić do lepszego zarządzania nimi na całym świecie.