górne tło

Światowy Dzień Słonia

Światowy Dzień Słonia ustanowiono w 2012 roku, aby zwrócić uwagę na tempo wymierania tych największych obecnie żyjących na Ziemi zwierząt lądowych.

Do największych zagrożeń jakie dotykają populację słoni obok kłusownictwa dla mięsa, skóry i kości słoniowej, jest utrata i fragmentacja siedlisk spowodowana działalnością człowieka. Problem dotyczy zarówno słoni afrykańskich, jak i azjatyckich. Obydwa gatunki znajdują się w czerwonej księdze gatunków zagrożonych IUCN.