górne tło

Światowy Dzień Lwa

Światowy Dzień Lwa ma na celu uświadomienie potrzeby działań ochronnych i zrównoważonych rozwiązań, aby zaradzić globalnej malejącej populacji dzikich lwów.

Lwy żyły niegdyś w Europie, Afryce i zachodnich Indiach. Obecnie ich występowanie to 80% historycznego zasięgu. Populacje są ograniczone do Afryki Subsaharyjskiej i małej populacji w Indiach. Liczba kotów w Afryce nadal spada.