górne tło

Wodociągi Miasta Krakowa obsługują interesantów w trybie zdalnym

W związku sytuacją epidemiczną, Wodociągi Miasta Krakowa uruchomiły rezerwę kadrową, co zapewni bezpieczeństwo i niezawodność dostaw wody oraz odbiór i skuteczne oczyszczanie ścieków. Dodatkowo, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Senatorskiej 9, od 24 stycznia obsługa interesantów prowadzona jest wyłącznie w formie zdalnej. 

Wszystkie sprawy będą załatwiane drogą korespondencyjną, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem internetowego Biura Obsługi Klienta (e-BOK).

Wodociągi Miasta Krakowa pozostają w stałym kontakcie z mieszkańcami poprzez:

Telefoniczne załatwienie sprawy

Wszelkie dokumenty i wnioski można również złożyć w przeznaczonym do tego pojemniku, znajdującym się przy wejściu do Centrum Obsługi Mieszkańców.