górne tło

Konkurs Kraków bez barier 2021

Do 28 lutego b.r. trwa nabór zgłoszeń w kolejnej XV już edycji Konkursu "Kraków bez barier". Celem konkursu jest promowanie osób, instytucji i firm, które podejmują działania mające na celu ułatwianie funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami.

Od kilkunastu lat w konkursie nagradzane są rozwiązania architektoniczne zwiększające dostępność budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osoby, firmy i zespoły badawcze, które swoimi innowacyjnymi działaniami promują Kraków i sprawiają, że życie osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście staje się bardziej komfortowe i lepsze.

Nagrody przyznawane będą w pięciu kategoriach:

I. Budownictwo dostępne:

a) obiekty użyteczności publicznej;

b) przestrzeń publiczna;

c) obiekty i przestrzenie zabytkowe

II. Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze

III. Projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami

IV. Osobowość roku

V. Najlepsza firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

Nabór zgłoszeń trwa do 28.02.2022r.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków lub mailowo sz.umk@um.krakow.pl.

Zgłoszenie w Konkursie "Kraków bez barier" może złożyć każda pełnoletnia osoba fizyczna, związki, stowarzyszenia, instytucje, itp.

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Regulaminem Konkursu "Kraków bez barier" 2021.

Regulamin wraz z formularzami zgłoszeniowymi do pobrania poniżej lub na stronie biuletynu informacji publicznej.

Plakat Kraków Bez Barier