górne tło

Bliżej do rozbudowy dwóch kolejnych odcinków ul. Kocmyrzowskiej

Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na przygotowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej – na odcinku od skrzyżowania z ul. Bulwarową do węzła Grębałów. Wybrano też wykonawcę dokumentacji projektowej dla fragmentu od skrzyżowania ul. Kantorowickiej i Bukszpanowej do miejscowości Prusy.

Przypomnijmy, że przewidziana do rozbudowy ulica Kocmyrzowska na odcinku od ul. Bulwarowej do gminy Prusy została podzielona na trzy odcinki. Najbliższy realizacji jest odcinek środkowy – od węzła Grębałów do skrzyżowania z ulicami Kantorowicką i Bukszpanową. Ten najbardziej newralgiczny fragment powstaje we współpracy miasta z krakowskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Porozumienie w tej sprawie podpisano latem ubiegłego roku.

Wylotówka na Proszowice na tym odcinku wraz z linią tramwajową zostanie zmodernizowana w ramach budowy wschodniej obwodnicy Krakowa. Obecnie trwa kompletowanie dokumentów do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Roboty w terenie powinny się rozpocząć niezwłocznie po uzyskaniu tej decyzji, z początkiem przyszłego roku. Zgodnie z harmonogramem, termin zakończenia to listopad 2024 r.

Niedawno ZIM wyłonił wykonawcę, który ma zaprojektować i uzyskać zgody administracyjne na budowę odcinka od skrzyżowania ul. Kantorowickiej i Bukszpanowej do miejscowości Prusy. To zadanie realizowane jest we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Zwycięzca przetargu – firma Sweco Polska ma 13 miesięcy na realizację zlecenia.

Przed kilkoma dniami ZIM ogłosił też przetarg dotyczący pierwszego z odcinków ul. Kocmyrzowskiej. W jego efekcie ma zostać opracowana wielobranżowa i wielowariantowa koncepcja rozbudowy wylotówki na Proszowice od skrzyżowania z ul. Bulwarową do węzła Grębałów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zwycięzca ma też przygotować materiały i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Dzięki temu miasto będzie mogło zlecać kolejne prace dotyczące rozbudowy tego odcinka ul. Kocmyrzowskiej – najpierw opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID, a następnie roboty budowlane.

Szczegółowe informacje o ogłoszonym przez ZIM przetargu dostępne są tutaj.