górne tło

Zakochaj się w klimacie i… weź udział w konkursie

Jednostka Klimat–Energia–Gospodarka Wodna wraz z Młodzieżową Radą Krakowa organizują konkurs plastyczny skierowany do uczniów krakowskich szkół pod nazwą „Zakochaj się w klimacie”.

Konkurs ma przyczynić się do budowy świadomości uczniów w zakresie problematyki klimatycznej oraz skłonić młodzież do włączenia się w szeroko rozumiane działania proklimatyczne. Przedsięwzięcie polega na wykonaniu autorskiej pracy plastycznej o formacie A4 prezentującej rozwiązania w zakresie ochrony klimatu na terenach bliskich miejscu zamieszkania uczestnika konkursu. Prace należy wykonać samodzielnie przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej, rysunku lub mieszanej.

Prace można było przesłać do 31 stycznia (decydowała data wpływu do jednostki). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14 lutego do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Portalu Edukacyjnym.